Kinderen nemen deel aan de samenleving, op allerlei manieren en op allerlei terreinen. Spelen is hun eigen manier om betekenis te geven aan deze wereld.  

Door belevingsonderzoek trachten we inzicht te krijgen in hoe kinderen omgaan met hun leefwereld. Dat inzicht is waardevol op zich, want kinderen en jongeren hebben minder mogelijkheden om hun eigen perspectieven kenbaar te maken. 

Wij ondersteunen het beleid door het jeugdperspectief naast de perspectieven van andere belanghebbenden te zetten: zo ontwikkelen we een beleid, o.m. rond spelen en vrije tijd, maar ook op andere beleidsdomeinen. In het verleden werkten we ook op het domein van welzijn en onderwijs, gezin, opvang, sport, ... 

Kenniscentrum