'Kinderen moeten binnen de lijntjes kleuren.'

Niet akkoord? Wij ook niet.


Bij Kind & Samenleving willen we dat kinderen en jongeren ruimte krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken. Daar maken we werk van door onderzoek met en voor hen.

Nieuws!

Inspiratie voor een kindvriendelijke voortuin! ~

De herfst komt eraan!  Tijd om je voortuin aan te pakken.  Heb je al eens gedacht om je voortuin kindgerichter te maken?

Heb je geen echte voortuin, niet getreurd. Onze publicatie (gratis te downloaden) gaat verder dan enkel de klassieke voortuin. Ook stoepen, gemeenschappelijke tuinen, voortuinstroken en zelfs stoepen en straten komen in aanmerking om er een ‘voortuin’ van te maken. Zodat we kinderen en gezinnen meer ‘ademruimte’ kunnen geven.

We hopen hiermee andere ideeën en opvattingen over voortuinen te stimuleren en te verspreiden! 

Congres Vlaamse Dienst Speelpleinwerk ~

4 jaar na hun vorige congres, organiseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk op 29 september 2020 opnieuw een congres met als thema "speelpleinwerk is jeugdwerk".

Johan Meire geeft er de lezing 'Tieners van vandaag zijn de animatoren van morgen' waar hij samen met jullie uitpluist wat tieners tieners maakt, waarom het belangrijk is hun onderlinge verschillen te zien, en hoe je daarop inspeelt al speelpleinwerking.

Meer info en inschrijven kan je hier.

Het grote buitenspeelonderzoek ~

37% minder buitenspelende kinderen op 11 jaar tijd. In de stedelijke buurten gaat het buitenspelen sterk achteruit. En waar zijn de wat oudere meisjes? Lees alles over ons grote buitenspeelonderzoek!

Tweede Magazine 2020 online! ~

Ons tweede Magazine van 2020 kon alleen maar een bijzondere editie worden. Een editie met onze eigen kijk op wat corona voor kinderen heeft betekend en nog kan betekenen. Zoals elke crisis stelde de coronatijd ongelijkheden scherper in het licht en toonde ze pijnlijk helder waar dingen wringen of ontoereikend zijn. Dit Magazine toont de kwetsbaarheid van kind of tiener zijn in de coronatijd, maar biedt ook lichtpunten en inspiratie voor de zomer en daarna.

Lees ons volledige Magazine gratis op: https://ksmagazine.org/