'Kinderen moeten binnen de lijntjes kleuren.'

Niet akkoord? Wij ook niet.


Bij Kind & Samenleving willen we dat kinderen en jongeren ruimte krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken. Daar maken we werk van door onderzoek met en voor hen.

Kenniscentrum

Nieuws!

Congres Vlaamse Dienst Speelpleinwerk ~

4 jaar na hun vorige congres, organiseert de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk op 29 september 2020 opnieuw een congres met als thema "speelpleinwerk is jeugdwerk".

Johan Meire geeft er de lezing 'Tieners van vandaag zijn de animatoren van morgen' waar hij samen met jullie uitpluist wat tieners tieners maakt, waarom het belangrijk is hun onderlinge verschillen te zien, en hoe je daarop inspeelt al speelpleinwerking.

Meer info en inschrijven kan je hier.

Groei Gezond: inspiratiedag voor professionals die werken met kinderen en jongeren ~

Bouw jij mee aan een wereld waarin kinderen en jongeren gezond groot kunnen worden?Dan ben je ongetwijfeld op zoek naar nieuwe inzichten en ideeën die je daarbij kunnen helpen.

Wouter Vanderstede geeft er een wandelworkshop in Mechelen over 'Beweegvriendelijke en kindvriendelijke publieke ruimte'.

Meer info en inschrijven kan je hier.

Het grote buitenspeelonderzoek ~

37% minder buitenspelende kinderen op 11 jaar tijd. In de stedelijke buurten gaat het buitenspelen sterk achteruit. En waar zijn de wat oudere meisjes? Lees alles over ons grote buitenspeelonderzoek!

Tweede Magazine 2020 online! ~

Ons tweede Magazine van 2020 kon alleen maar een bijzondere editie worden. Een editie met onze eigen kijk op wat corona voor kinderen heeft betekend en nog kan betekenen. Zoals elke crisis stelde de coronatijd ongelijkheden scherper in het licht en toonde ze pijnlijk helder waar dingen wringen of ontoereikend zijn. Dit Magazine toont de kwetsbaarheid van kind of tiener zijn in de coronatijd, maar biedt ook lichtpunten en inspiratie voor de zomer en daarna.

Lees ons volledige Magazine gratis op: https://ksmagazine.org/

YES, speelterreinen weer open op 27 mei! ~

Op 27 mei 2020 mogen de speeltuinen weer open.  We vatten de belangrijkste punten uit het ministrieel besluit voor je samen en schreven mee aan een exitvisie en draaiboek voor lokale besturen en uitbaters van speelterreinen om je maximaal voor te bereiden op deze opening. Lees er hier alles over.