'Kinderen moeten binnen de lijntjes kleuren.'

Niet akkoord? Wij ook niet.


Bij Kind & Samenleving willen we dat kinderen en jongeren ruimte krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken. Daar maken we werk van door onderzoek met en voor hen.

Nieuws!

Projectoproepen! ~

Met de start van het nieuwe werkjaar in een nieuwe beleidsperiode zijn we op zoek naar enthousiaste leraren, scholen, gemeenten, jeugdraden die met ons willen samenwerken.  Een overzicht van al onze projectoproepen die momenteel lopen vind je hier.

Magazine 3 online ~

Eigen aan goed beleid is dat het planmatig gebeurt. Dat geldt ook voor bouwen aan een meer kwaliteitsvolle kindvriendelijke samenleving. Soms is dat een volwaardig beleidsthema, soms nog een pril idee dat méér verdient dan losse ingrepen her en der. Een paar staaltjes vindt u in ons laatste Magazine van 2021.

Podcast Research on stage: mobiliteit ~

Kijken we genoeg naar het verkeer vanuit het perspectief van kinderen?  In een panelgesprek gaan Miguel Vertriest, Sien Benoit en Davy Janssens hier dieper op in.  Ze praten onder andere ook over onze projecten Loslopend kind, Jonge Wegweters en het buitenspeelonderzoek.  Zeker het beluisteren waard!