samen met kinderen bouwen aan ruimte in de samenleving

Kinderen, tieners en jongeren hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. 

Om fysieke en mentale ruimte voor hen te creëren, gaat Kind & Samenleving samen met hen aan de slag. Zo verrijken we het beleid van overheden en organisaties. 

Kinderen en jongeren zijn onze drijfveer en inspiratie. Bruggen bouwen, over beleidsdomeinen heen, is onze kracht.

Nieuws!

Ontdek het pakket 'Plan K' ~

Hoe kijken jongeren naar klimaatbestendige ruimte? Met dit flexibele pakket ga je in dialoog met jongeren van 11 tot 16 jaar rond klimaatadaptatiebeleid en duurzame woonomgeving. De educatieve en participatieve methodieken zijn zo gemaakt dat je vlot de input van jongeren in een beleidsadvies kan gieten.

27.08.24 - Onderwijswebinar Ruimtehelden: werken rond duurzaam ruimtegebruik binnen en buiten de klas ~

Met de toolbox Ruimtehelden kan je tieners leren over duurzaam ruimtegebruik en betrekken bij ruimtelijke planning. Wij tonen in een gratis webinar voor leraren op 27 augustus hoe je de verschillende methodieken rond ruimtegebruik, duurzaam wonen, klimaat, mobiliteit en terreintechnieken kan inzetten om gevarieerd les te geven. Schrijf je in en win ook een pakket met materiaal!