Nieuws!

Inspiratiegids 'De speelplaats met toekomst: delen van speelplaatsen met het jeugdwerk en de buurt' ~

De schoolspeelplaats is één van de belangrijkste speelplekken voor kinderen. Als sluitstuk van een groot project maakten de Ambrassade en MOEV een omvangrijke inspiratiegids op voor de (her)inrichting van schoolspeelplaatsen.

Kind & Samenleving was van bij het begin bij dit project betrokken in de klankbordgroep en leverde heel wat inhouden aan, vooral op vlak van kinderparticipatie en beweegvriendelijkheid.
De gids omvat o.m. een visie met 8 streefpunten, een pleidooi en aanbevelingen voor gedeeld gebruik, een omvangrijk stappenplan en aanbevelingen voor zowel individuele scholen als het bredere onderwijsbeleid. Je vindt er ook tips en methodieken om inspraak met kinderen en jongeren te organiseren.

De inspiratiegids vind je op de website van de Ambrassade. Voor meer info en concrete praktijkvoorbeelden van scholen kan je terecht op de website van MOEV.


Magazine online ~

Ons tweede Magazine van 2021 staat online! Doorheen de artikels zien we hoe afwegingen tussen de perspectieven van volwassenen en van kinderen voortdurend de leefwereld van kinderen vormgeven. Mobiliteit en speelkansen krijgen in deze editie extra aandacht. Veel leesplezier!

Op de agenda ~

Heel wat interessante infomomenten bij onze collega's de komende tijd.  We zetten ze graag op een rijtje voor u:

  • 17 november 2021: Onlinevoorstelling jaarverslag 2020-2021 'Het wachten moe' - Kinderrechtencommissariaat
  • 24 november 2021: Webinar 'Natuurbetrokkenheid bij jongeren in het secundair onderwijs' - Duurzaam Educatiepunt en UA
  • 30 november 2021: Inspiratiedag 'Jeugdvriendelijke leefbare buurten' - Departement Cultuur, Jeugd en Media ism Netwerk Jeugdvriendelijk
  • 3 december 2021: Congres van het jeugdwelzijnswerk - Uit De Marge vzw
  • 9 december 2021: Avondsymposium 'Onderweg met kinderen op de vlucht' - Karel de Grote Hogeschool

Graag versterken we elkaar, neem dus zeker contact op via info@k-s.be om uw interessante infomomenten met ons te delen.