'Kinderen moeten binnen de lijntjes kleuren.'

Niet akkoord? Wij ook niet.


Bij Kind & Samenleving willen we dat kinderen en jongeren ruimte krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken. Daar maken we werk van door onderzoek met en voor hen.

Nieuws!

Magazine online ~

Ons tweede Magazine van 2021 staat online! Doorheen de artikels zien we hoe afwegingen tussen de perspectieven van volwassenen en van kinderen voortdurend de leefwereld van kinderen vormgeven. Mobiliteit en speelkansen krijgen in deze editie extra aandacht. Veel leesplezier!

Op de agenda ~

Heel wat interessante infomomenten bij onze collega's de komende tijd.  We zetten ze graag op een rijtje voor u:

  • 12 okt: Netwerkdag Jong geleerd is lokaal gedaan - Netwerk jeugdvriendelijk
  • 19 okt: Inspiratiedag Speelplaats met een toekomst - Ambrassade & MOEV
  • 19 okt: Research on stage 2021 De openbare ruimte en kinderrechten: welke weg slaan we in? - KeKi
  • 21 okt: Dialoogavond Stadsform x KNS - SkateDeStad: Hoe maken we een skatevriendelijke stad

Graag versterken we elkaar, neem dus zeker contact op via info@k-s.be om uw interessante infomomenten met ons te delen.

​MEET LISA: Inspraakmedewerker ~

Tijdens mijn studies sociale readaptatiewetenschappen ontdekte ik dat ik met kinderen en jongeren wou samenwerken. Mijn stages brachten me bij Jong vzw, Fabota en een jongerenwerking in Finland. Sinds juni werk ik binnen het onderzoeksteam van K&S rond de thema's inspraak & belevingsonderzoek. Als antropologe de kans krijgen om via deze weg kinderen een stem te geven binnen het beleid geeft mij het gevoel dat ik kan bijdragen aan onze samenleving. 

Groeien en bloeien in de 15-minutenstad ~

In 15 minutensteden kunnen inwoners binnen een kwartier wandelen of fietsen alle nodige dagelijkse voorzieningen vinden. Dat is een aantrekkelijk ideaal, maar wat betekent de 15 minutenstad voor kinderen en jongeren? Gisèle Vervoort en Wouter Vanderstede schreven hierover een artikel in het magazine Ruimte van de VRP. Het volledige artikel is beschikbaar voor leden. Wil je onze expertise voor in jouw vakliteratuur, contacteer ons met je vraag.