10 richtlijnen voor inspraak in publieke ruimte

Kind & Samenleving maakte een boek, “Over reuzekaarten en wegvragertjes”, waarin verschillende richtlijnen en inspraaktechnieken worden uitgewerkt.

De richtlijnen kan je downloaden, maar we geven hier alvast een beknopte samenvatting.

Betrek kinderen op cruciale momenten in het ontwerpproces.

 1. Speel in op vragen en verwachtingen van ontwerpers, projectleiders en beleidsmakers.
 2. Stem het inspraaktraject van kinderen en volwassenen op elkaar af.
 3. Ontwerpers, projectleiders en beleidsmakers zijn aanwezig tijdens de bevraging.
 4. Geef een duidelijke in- en uitleiding over het beleidskader
 5. Leg alles zo duidelijk mogelijk uit
 6. Stel goede vragen
 7. Let op non-verbale communicatie
 8. Neem tijd voor de verwerking van de gegevens en een (visueel) syntheseverslag
 9. Kies de bevragingstechniek in functie van project, doelpubliek, setting en verwachtingen.

Het volledige boek met de verschillende technieken is te bestellen bij onze publicaties. Daarin worden volgende methoden met woord en beeld verder uitgewerkt.

 1. Spelen met powerpoint
 2. Kinderen als fotograaf/gids
 3. Reuzenkaart
 4. Kegels plaatsen: bepalen van deelzones
 5. Plan uitzetten op het terrein
 6. Collages met referentiebeelden en iconen
 7. Buitenmaquettes
 8. Binnenmaquettes
 9. Geleide wandeling
 10. Gooispel, hengelspel, ren-je-rot en volksspelen
 11. Invulbladen
 12. Gezelschapsspel
 13. Stemrondes
 14. Winkelcatalogus
 15. Terreinobservaties en veldinterviews