Kinderen, tieners en jongeren dienen zich veilig en autonoom te kunnen verplaatsen in hun brede woonomgeving. Afhankelijk van de leeftijd draagt het op pad gaan en het onderweg zijn bij tot het leren kennen van hun buurt, wijk en omgeving. Bij Kind & Samenleving gaan we ervan uit dat een sterke autonome mobiliteit van kinderen en tieners bijdraagt tot hun levenskwaliteit en een essentieel onderdeel is van hun publieke leven. 

  • Loslopend kind is een projectwebsite die de autonome mobiliteit van kinderen uitlegt.  We willen hiermee overheden stimuleren en insprireren om mobiliteit ook door de ogen van kinderen te bekijken.
  • Met Jonge wegweters betrekken we jongeren bij het bovenlokaal mobiliteitsbeleid. Op een participatieve manier analyseren we welke impact het mobiliteitsbeleid heeft op hun autonome en duurzame verplaatsingen.
  • Kind & samenleving biedt ook inspraaktrajecten aan in functie van mobiliteitsbeleid en mobiliteitsprojecten.