Case 3: Leeuwarden, fietsvriendelijke woonwijk Zuiderburen

De wijk Zuiderburen is gebouwd in 2005 en de focus ligt in de wijk op de doorvlechting van natuur en water. Daarnaast is de wijk opgebouwd rond een weginfrastructuur waar de fietsers en voetgangers prioritair zijn en waar alle huizen zich bevinden in woonstraten.

Fietsen komen verder

Dwars door de woonwijk loopt een bovenlokaal fietspad door een groenblauwe zone. Deze route kun je enkel te voet of met de fiets nemen, de auto worden omgeleid via een bovenlokale verbindingsweg. Naast de verbindingsweg ligt ook steeds een dubbel fietspad. In de groenblauwe strook door het de wijk liggen ook twee speelterreinen. Dicht bij de woonstraten bevinden zich verschillende speelterreinen, met elk een andere inrichting.

Clusteren van school- en sport en speelruimte

In de wijk bevinden zich twee basisscholen. Deze scholen bevinden zich vlak bij elkaar. Daardoor kunnen zij verschillende functies met elkaar delen. Zo is er een Kiss and Ride (Tút en derút) voor beide scholen. Daarnaast bevinden de sport en speel-ruimtes zich ook in hetzelfde gebied, waardoor de scholen makkelijk gebruik kunnen maken van deze sport- en speelruimte.