Een wat? Een inspraakplatform

Op dit platform willen we onze kennis en expertise over inspraak met kinderen delen met jullie.  Bij Kind & Samenleving is de stem van kinderen het uitgangspunt tijdens ons belevingsonderzoek  en projecten omtrent publieke ruimte.  Omdat ook steeds meer bewoners, groepen, steden, gemeenten en organisaties belang hechten aan inspraak en participatie, delen we graag onze expertise. 

Op dit platform vindt u:

  • Leidraad: Een bondige aanzet met aandachtspunten die je best overloopt vooraleer je met inspraak start.
  • Tools: Een overzicht van verschillende methodieken die we de laaste jaren gebruikt hebben. Opgedeeld volgens enkele thema's. 
  • Slow Reading: Voor de meerwaardezoeker met meer duiding en achtergrond over het hoe en waarom van onderzoek en inspraak. 
  • #KIDinspraak: Een instagrampagina waar we impressies posten van onze acties. Wees welkom om ook te posten via #KIDinspraak.  Dan leren we van elkaar!
  • Vragenuurtje: (in opbouw)  

Op dit PLTFRM willen we jullie dus op weg zetten om:

  • kwalitatief onderzoek met kinderen en jongeren uit te werken,
  • inspraaksessie op te zetten,
  • een overzicht te geven van verschillende methoden,
  • meer te weten te komen over inspraak en onderzoek met kinderen en jongeren,
  • ervaringen te delen.

Team K&S