Stadsmonitor - Hoe kijken kinderen en jongeren naar de stad?

Kinderen en jongeren zijn een belangrijke groep inwoners van de stad. Maar al te vaak denken we dat we wel weten wat ze belangrijk vinden, maar eigenlijk kunnen we daar niet zomaar van uit gaan. 

Kind & Samenleving voerde samen met HoGent en Mediaraven een perceptiestudie uit bij kinderen en jongeren in het kader van de stadsmonitor. De bedoeling was om uit te zoeken hoe kinderen denken en spreken over de stad, om op basis daarvan de vragenlijst van de stadsmonitor, die al bestond voor volwassenen, te vertalen naar kinderen en jongeren. 

Hierdoor kunnen centrumsteden hun beleid beter afstemmen op kinderen en jongeren. De opdrachtgever was het agentschap voor Binnenlands bestuur, team stedenbeleid.

Wat vinden kinderen en jongeren belangrijk in een leefbare en duurzame stad?

Met deze vraag trok Kind & Samenleving, samen met de Hogeschool Gent, naar klassen in Gent, Leuven en Genk. Aan de hand van een creatieve methodiek werkten we een kwalitatieve bevraging uit over hoe kinderen en jongeren hun buurt en stad beleven.

In de mediabalk (onderaan) vind je verschillende sfeerfoto’s van de sessies. Mediaraven maakte een filmpje. Dit geeft alvast een impressie van een sessie.

https://www.youtube.com/watch?v=h733wrwZqHM

De inspraaksessies dienen een antwoord te bieden op volgende vragen:

  1. Hoe gebruiken en beleven kinderen en jongeren de stad?
  2. Wat zijn de kwaliteiten van de stad voor kinderen en jongeren?
  3. Hoe spreken, begrijpen en communiceren kinderen en jongeren over de stad?
  4. Hoe reageren ze op elementen uit de visiematrix duurzame steden?

Een vragenlijst en digitale tool voor kinderen en jongeren.

Op basis van de analyse van de verschillende sessies met kinderen werd er een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is daarna omgezet in een digitale tool (door Mediaraven). En in september 2014 werd deze digitale tool getest in verschillende scholen.

Resultaten 

De studie werd in maart 2015 voorgesteld op de conferentie 'Thuis in de Stad'. Je kan de presentatie herbekijken. 

https://www.youtube.com/watch?list=PLCzb-KUpwb3LA...

De ingekorte versie van de studie kan je raadplegen via www.thuisindestad.be. De definitieve versie kan je op deze website downloaden. 

Media

Klik op een foto om ze te vergroten