• Plan K:
    Kinderen, jongeren en klimaatadaptatie

Wil je tieners laten participeren in het klimaatadaptatiebeleid?

PLAN K: Methodieken om met kinderen en jongeren in dialoog te gaan over Klimaatadaptatie en de Omgeving voor de toekomst

Plan K is een pakket, bestaande uit een gids en vier methodieken om met tieners (ca. 11 tot 16 jaar) in dialoog te gaan over klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel en duurzame ruimtelijke transformaties van de leefomgeving. 
Klik hier voor meer informatie over het doel en de inhoud van het pakket.

Onder de overzichtsfiguur vind je alle downloads afzonderlijk, met varianten in het printformaat (A4, A3 en A0).

Overzicht

1. De Gids: Een overzicht en stappenplan bij de methodieken

De Gids omvat een overzicht en stappenplan bij de methodieken.

2. De vier methodieken

Drie van de methodieken vormen samen een sessie, maar ze  kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden. Download hieronder alle bestanden en tools.

METHODIEK 1:  Inhoudelijke introductie tot klimaatadaptatie

METHODIEK 2:  Scenariospel locatiekeuze woonomgeving

Noot: Het spelbord is tijdens het testen verder geëvolueerd en zal er dus anders uitzien dan op de foto's in de gids.

METHODIEK 3A: Ontwerpen van een nieuwe klimaatbestendige wijk

METHODIEK 3B: Klimaatbestendig maken van bestaande plekken in de gemeente 

3. Een sjabloon voor beleidsadvies

Dit document en bijgaand materiaal is ontwikkeld door Kind & Samenleving, in opdracht van het Departement Omgeving en het Departement CJM van de Vlaamse Overheid. Het kadert binnen het traject ‘Omgeving voor de toekomst’ en sluit aan bij de beleidsverkenning ‘Sociale dimensie in het omgevingsbeleid’ van de Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning. Het document kwam tot stand in samenwerking met De Ambrassade en dankzij inbreng van heel wat andere partners. Wij danken iedereen die op een of andere manier een bijdrage heeft geleverd.