Wil je werk maken van planning van publieke ruimte & speelweefsel?

Creatief met powerpoint

De powerpoint vormt een leidraad en basisstructuur om de plekken en thema's ter sprake te brengen. Elk gespreksthema begint met een soort quizvraag, waarna een gesprek volgt. 

Deze technieken zijn vooral geschikt om een reeks van bestaande publieke ruimtes (of een masterplan voor een groter gebied) te evalueren samen met kinderen.

Download fiche creatief met powerpoint

KINDEREN ALS FOTOGRAAF 

Kinderen gaan in kleine groepjes aan de slag met een fototoestel. Ze krijgen de opdracht om een beperkt aantal foto's te nemen van bijvoorbeeld de 'beste' of de 'slechtste' plekken.

Deze techniek is het meest geschikt voor het detecteren van potenties en knelpunten in een groter projectgebied (bijv. groendomein, wijk, sportcentrum, ...) en wordt het best heel vroeg in het proces ingezet.

Download fiche kinderen als fotograaf

Reuzenkaart

Kinderen zitten rond een grote kaart, luchtfoto of plan van hun wijk. Ze duiden plekken en routes aan waar ze regelmatig komen en ze vertellen over de activiteiten die ze er doen.

Op die manier evalueren ze de bestaande ruimte en geven ze indicaties voor het programma van eisen. Deze techniek is dus bruikbaar in de vroege fases van een ruimtelijk project. Een belangrijke voorwaarde is dat de kinderen de plekken goed kennen, zodat ze de kaart of luchtfoto goed begrijpen.

Deze techniek kan ook gebruikt worden om een voorontwerp te bespreken, later in het proces. De reuzenkaart is dan niet een plan van de bestaande toestand, maar van een gewenste toestand.

Download fiche  Reuzenkaart

GELEIDE WANDELING

De ontwerpers, projectleider of beleidsverantwoordelijken wandelen door het projectgebied en leggen hun ontwerpideeën of plannen ter plaatse uit, aan de hand van kaartmateriaal, perspectieftekeningen, sfeerschetsen etc.

Deze techniek kan toegepast worden in de fases van toetsing van een voorontwerp of ontwerp. Bij voorkeur gebeurt dit in de vroege ontwerpfase, wanneer er nog geen afgewerkt plan is, maar wel ontwerpconcepten, eerste schetsen of ontwerpideeën.

Download fiche geleide wandeling

INVULBLADEN

Invulbaden zijn een wat schoolse manier om informatie van kinderen te verzamelen. Toch hebben ze ook hun waarde, zeker wanneer kinderen ze in kleine groepjes invullen. Invulbladen kunnen dus het beste gebruik worden als middel voor discussie, en niet als doel op zich.

Download fiche Invulbladen

STEMRONDES

Stemrondes' zijn een techniek om kinderen prioriteiten te laten toekennen. Deze techniek kan gebruikt worden bij de prioriteitsbepaling van ruimtelijke noden en wensen of het aftoetsen van voorlopige ontwerpideeën.

Download fiche Stemrondes

TERREINOBSERVATIES EN VELDINTERVIEWS

Bij deze techniek ga je als een onderzoeker te werk. Men kan bijvoorbeeld enige tijd op het terrein verblijven om gebruikers (kinderen en volwassenen) te observeren en eventueel informele gesprekjes aan te knopen met toevallige bezoekers.

Terreinobservaties en veldinterviews kunnen op elk moment in het beleidsproces plaatsvinden. 

Download fiche terreinobservaties en veldinterviews