Wil je je gemeentelijk beleid analyseren met kinderen en tieners ?

HOE ZOT IS ONS DORP

Download hier.

Een inspraaktool voor het gemeentelijk meerjarenplan

In 'Hoe zot is ons dorp?' vind je eenvoudige methodieken om met kinderen en tieners in gesprek te gaan over hun (deel)gemeente. Doe met hen de 'dorpen-test' of de 'frietjes-test', zowel in de jeugdraad als in klassen.

Per beleidsthema zijn er concrete acties voor een integraal jeugdbeleid opgesomd: van bestaande speelruimte-normen tot biblio-bus. De methodieken en beleidsvoorstellen zijn het resultaat van actie-onderzoek in 13 kleine gemeenten.

Tienspraak: tieners betrekken bij het gemeentelijk beleid

Download hier

De voorbije jaren ontwikkelde Kind & Samenleving in heel wat gemeenten en steden inspraakprojecten met jonge tieners. Vanuit onze ervaringen geven we in deze publicatie graag de basics en concrete tools mee voor inspraak van tieners in het gemeentelijk beleid.

Tienspraak is in de eerste plaats ontwikkeld voor jeugdconsulenten en inspraakbegeleiders. maar ook beleidsmedewerkers kunnen hier inspiratie opdoen voor het betrekken van tieners in het beleid

Tienspraak bestaat uit drie delen:

Een inleiding met onze visie op inspraak en participatie met tieners

Acht vuistregels voor het betrekken van tieners bij het gemeentelijk beleid

Tien methoden en technieken om tieners te betrekken bij het gemeentelijk beleid

Jeugdmonitor

Naar de online tool 

De jeugdmonitor is een online bevragingstool die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt van alle Vlaamse steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)). Met de tool kunnen ze groepen kinderen en tieners vanaf het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar bevragen over hoe zij wonen en leven in hun buurt, stad of gemeente ervaren.
De tool is opgebouwd rond drie thema’s:

    • Spelen, buiten zijn, dingen doen met je vrienden
    • Iets doen voor andere mensen, zorgen voor mijn buurt
    • Mijn school en hobby’s.

    Steden, gemeenten en de VGC kunnen zelf kiezen over welk thema ze een bevraging opzetten.