Slow reading

Actorschap: Kinderen geven hun leven en de wereld vorm

Actorschap of agency is een sleutelbegrip in de sociale studie van het kindzijn (sociology of childhood, childhood studies) en in de manier waarop Kind & Samenleving het perspectief van kinderen via belevingsonderzoek tracht te vatten.

Lees meer

Kwalitatief onderzoek met kinderen en jongeren  

Kind & Samenleving verricht kwalitatief onderzoek met kinderen en jongeren. Dat is vooral belevingsonderzoek: onderzoek naar hoe kinderen hun leefwereld benaderen, ervaren en er betekenis aan geven

lees meer   

Ethisch handelen

Wanneer je onderzoek doet met kinderen en jongeren, wanneer je hen aanspreekt en naar hun eigen persoonlijke verhaal vraagt, heb je als onderzoeker de verantwoordelijkheid om deze kinderen en jongeren geen nadeel te bezorgen en hen niet te kwetsen.

lees meer 

Kinderen hebben recht op inspraak via het Kinderrechtenverdrag

Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) reikt juridische argumenten aan voor het betrekken van kinderen in de besluitvorming van overheden. Artikel 12 van het IVRK waarborgt het recht op participatie van kinderen.

lees meer

10 richtlijnen bij inspraak omtrent publieke ruimte

Kind & Samenleving maakte een boek, “Over reuzekaarten en wegvragertjes”, waarin verschillende richtlijnen en inspraaktechnieken worden uitgewerkt.

lees meer

Hoe laat je kinderen aan het woord: 6 tips

Bij ontwerpen worden kinderen steeds vaker aan het woord gelaten: dat is belangrijk om een plek te doen wérken, maar het vraagt wel wat oefening. Hoe geef je ze een stem zonder ze te beïnvloeden? Dit zijn alvast een paar tips en tricks.

lees meer

Hoe betrek je kinderen bij een gesprek?

Wat vinden kinderen van de speeltijd op school? Hoe vinden ze dat het nieuwe stadsplein eruit moet zien? Het zijn vragen voor onderzoek of inspraak met kinderen, maar hoe stel je ze zo dat alle kinderen ook echt bij het gesprek betrokken zijn?

lees meer