Inspraak bij publieke ruimte: 10 richtlijnen

Kind & Samenleving maakte een boek, “Over reuzekaarten en wegvragertjes”, waarin verschillende richtlijnen en inspraaktechnieken worden uitgewerkt.

De verschillende richtlijnen kan je hier downloaden.

Samengevat zijn de 10 richtlijnen de volgende:

  1. Betrek kinderen op cruciale momenten in het ontwerpproces.
  2. Speel in op vragen en verwachtingen van ontwerpers, projectleiders en beleidsmakers.
  3. Stem het inspraaktraject van kinderen en volwassenen op elkaar af.
  4. Ontwerpers, projectleiders en beleidsmakers zijn aanwezig tijdens de bevraging.
  5. Geef een duidelijke in- en uitleiding over het beleidskader
  6. Leg alles zo duidelijk mogelijk uit
  7. Stel goede vragen: 9 kernvragen om te stellen aan kinderen
  8. Let op non-verbale communicatie
  9. Maak werk van gegevensverwerking en een (visueel) syntheseverslag
  10. Kies de bevragingstechniek in functie van project, doelpubliek, setting en verwachtingen.

Het volledige boek met ook de verschillende technieken is te bestellen bij onze publicaties.