Case 4: Mortsel: Woonerf

Recent kreeg dit oudere woonerf in de Pieter Reypenslei, in het centrum van Mortsel, een remake naar de 21ste eeuw. Opvallend zijn de vele zitelementen en verhoogd groen, die de straat een verblijfskarakter geven. Parkeren is nog steeds mogelijk, maar het is ingeperkt in ruil voor levenskwaliteit.

De rijloper voor auto's is minimaal gehouden. Daardoor functioneert het woonerf de facto als 'fietsstraat'. Auto's kunnen fietsers bijna niet inhalen. De overmaat aan ruimte is aan voetgangers toebedeeld.

Aan de kant van de winkelstraat kreeg het woonerf een waterelement.