Lesaanbod lagere school - 1e graad secundair

Aan de slag met de mobiliteitswensen van kinderen in jouw klas!


Kinderen hebben een eigen perspectief op mobiliteit. Ze gaan graag zelfstandig op pad, maar kunnen dit niet altijd. Met de kaartjes van Loslopend kind, krijgen kinderen een manier om concrete actie te vragen aan de lokale schepen van mobiliteit.

Je kan nu ook samen met je klas aan de slag om hun autonome mobiliteit te versterken. Zelfstandige verplaatsingen van kinderen zijn veelal duurzaam en actief en bieden kinderen veel leerkansen. Lees meer hierover in onze visietekst. Met Loslopend kind bekijken we autonome mobiliteit vanuit het perspectief van kinderen zelf. Ga in de klas met hen aan de slag en laat hen zelf aangeven hoe hun autonome mobiliteit kan verbeteren.

We werkten een lesopbouw uit om met de leerlingen in dialoog te gaan hierover:

  • Keuze uit 4 verschillende verhalen Elias, Nina, Pjotr en Yasmine: aangepast aan de verschillende leeftijden. Ideaal voor lager en eerste graad secundair onderwijs.
  • Richtlijnen voor dialoog rond het benoemen van drempels en stimulansen in elk verhaal.
  • Richtlijnen voor dialoog rond het kunnen, mogen, durven en willen zelfstandig onderweg zijn.
  • Hoe ga je aan de slag met de postkaartjes van Loslopend kind?

De volledige lesopbouw kan je terugvinden op onze projectwebsite van Loslopend kind.

Overtuigd?

Bestel voor 9 september je pakketje online zodat ze geleverd worden voor de week van de mobiliteit (16-22 september ’22).

Verzendkosten 7,30 euro (per bestelling, ook voor meerdere pakketjes). Bestel max.1 pakketje (30 postkaarten) per klas.