Uitgangspunten voor een autonome mobiliteit

Veiligheid, beleving & verbinden.

We kunnen stellen dat het voor kinderen en jongeren niet eenvoudig is om zich autonoom te verplaatsen in het verkeer. We verstaan hieronder: onderweg zijn te voet, met de fiets, alleen of in groep,…. Kinderen en jongeren ondervinden hierbij verschillende moeilijkheden: Er zijn veel verkeersbarrières zijn, de schoolomgevingen zijn vaak gevaarlijke ruimten, de fietsinfrastructuur en de verkeerslichten zijn niet altijd aangepast,…

Ook op beleidsniveau wordt er nog weinig rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren. Er zijn bijvoorbeeld nog te weinig mobiliteitsgerichte plannen waarbij kinderen en jongeren gehoord worden.

Algemeen kunnen we stellen dat een goed mobiliteitsverhaal voor kinderen en jongeren gebaseerd is op volgende uitgangspunten:

1. Veiligheid. Kernwoorden hierbij zijn verkeersveiligheid en sociale veiligheid.

2. Belevingswaarde. Kernwoorden hierbij zijn ontdekken, ontmoeten, ontspannen en spelen.

3. De verbinding. Kernwoorden hierbij zijn functionele, comfortabele en leesbare verbindingen. 

Meer info: presentatie over autonome mobiliteit van kinderen.

Mobiliteit is een leerproces

Onze mobiliteit is een enorm gejaagd systeem en staat nog vaak in het teken van zo snel en veilig mogelijk van punt A naar punt B te gaan. Dit staat echter in schril contrast met het leerproces dat kinderen en jongeren doorgaan om zich veilig en autonoom in het verkeer te kunnen bewegen. Door ons huidig systeem van doorstroming, snelheid…. wordt vergeten dat de kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsfasen andere vaardigheden en attitudes,…..(zie onder tabel van de Gezinsbond) aan de dag leggen. Onze inrichting van de publieke ruimte dient aldus rekening te houden met het leerproces van kinderen en jongeren.

Bron: Kindnorm in het verkeer, Gezinsbond, 2017

DECENTRALISATIE

Door onze huidige ruimtelijke principes en ordening worden vele gemeenschapsvoorzieningen gecentraliseerd in een hoofddorp of grotere stad. Hierdoor moeten kinderen en jongeren vaak grote en ingewikkelde afstanden afleggen om bij hun bestemming te geraken (school, vrije tijd,….) en zijn deze niet altijd autonoom te overbruggen. Ze zijn dan aangewezen op anderen om tot op hun bestemming te geraken. Een oefening in elke gemeente/stad is dan ook om te kijken welke voorzieningen waar ingeplant moet worden. 

Lees verder over vier centrale publieke ruimten om te werken aan een kindgerichtere mobiliteit.