Studies publieke ruimte

ONZE AANPAK

Publieke ruimte afstemmen op de beleving en noden van kinderen en jongeren. Dat is onze doelstelling. We kijken naar de publieke ruimte met een kinder- en tienerbril.

We ontwikkelen een analyse, visie én oplossingen voor verschillende ruimtelijke uitdagingen. We zijn bruggenbouwers tussen verschillende diensten enerzijds, en tussen de kinderen, tieners en overheidsdiensten anderzijds.  Met een helikoptervisie kijken we naar een groter grondgebied en/of adviseren we concreet over specifieke herinrichtingsprojecten (bv. schoolomgeving, parken, pleinen, straten).  Maatwerk is voor ons essentieel.  We organiseren of begeleiden inspraaktrajecten met kinderen en/of tieners en integreren de resultaten.   De beleving en noden verbeelden en vertalen we in concrete acties aan de hand van kaarten, beeldmateriaal en actieplannen.

Via deze begeleidingstrajecten en studies werk je als gemeente, stad of overheid aan:

  • kwalitatieve speel-, sport- en ontmoetingskansen in de publieke ruimte.
  • het verstrekken van autonome mobiliteit voor kinderen en tieners.
  • het integreren van de beleving en noden van kinderen en jongeren in ruimtelijke projecten.

We werken samen met ontwerpers en studiebureaus. We geven advies en/of verzorgen de inspraakacties voor een specifiek plan of project.

Wil je een eerste vrijblijvend gesprek of meer info, contacteer ons.

Onze studies en trajecten kunnen ingezet worden in functie van het behalen van het label ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’.

WE WERKEN VOLGENDE OPDRACHTEN UIT

Speelweefselplannen, tienerweefselplannen, studies kindvriendelijke publieke ruimte.

  • Trajectbegeleiding: Aan de hand van verschillende workshops begeleiden we jouw stad of gemeente.
  • Masterplan: We maken een volledige en diepgaande studie: analyse, visie en actieplan.
  • Actieplan: We werken vooral actiegericht, indien analyse al voldoende aanwezig is.
  • ToolboxWil je werken aan oplossingen rond een specifiek thema zoals schoolomgevingen, groene ruimten, mobiliteit, woonomgevingen, speelnatuur, landschapsinrichting, verkavelingen & verdichting? We werken hiervoor concrete bouwstenen uit.

We combineren deze studies met  participatietrajecten en belevingsonderzoek

Studies autonome mobiliteit van kinderen & jongeren. 

  • Advies routes, knooppunten en mobiliteitsbeleving: Samen met kinderen en/of  jongeren brengen we de belangrijke routes en knooppunten in kaart. We onderzoeken hun mobiliteitsbeleving. Op basis hiervan worden er aanbevelingen uitgewerkt. Dit kan gebruikt worden in functie van bijvoorbeeld het opstellen van mobiliteitsplan, circulatieplannen, schoolrouteplan, trage wegen plan, inrichtingsprojecten,….
  • Advies infrastructuurprojecten: We bevragen kinderen en/of jongeren in functie van de inrichting van specifieke infrastructuur. De resultaten kunnen geïntegreerd worden in de verdere uitwerking van de (her)aanleg van een woonstraat, een schoolomgeving, schoolstraat of andere publieke ruimte waar kinderen en jongeren eerste gebruikers van zijn (omgeving jeugdwerk, speelruimte,…). 

Voor de inspraaktrajecten maken we gebruik van verschillende methodieken, observaties, interviews, klassessies, enquêtes, fietstochten, opmaak kaarten, de fietsbarometer/fietstrack.

Vorming & coaching

Binnen ons vormingsaanbod staat de thematiek van kindvriendelijke publieke ruimte & mobiliteit centraal.

Media

Klik op een foto om ze te vergroten