Kindvriendelijke schoolspeelplaatsen

ONZE AANPAK

Schoolspeelplaatsen moeten in de eerste plaats goede speelplekken zijn. Plaatsen die échte kansen bieden voor een veelheid aan spelvormen. Bij de speelplaats zijn nogal wat actoren betrokken, maar voor ons is het duidelijk dat kinderen de zwaarstwegende partner zijn. Bij Kind & Samenleving ligt de focus dan ook nadrukkelijk op de kinderen zélf, op hun speelkansen, en op hun betrokkenheid in je speelplaatsproject.

Heel wat organisaties hebben een sterk aanbod voor wie werk wil maken van een betere schoolspeelplaats. Kind & Samenleving vindt het belangrijk om hierbij een aanvullende rol te spelen. Ons aanbod is dan ook bedacht vanuit deze optiek.

We bieden expertise in 2 thematieken:

Participatie:

Een project voor een schoolspeelplaats vraagt een stapsgewijze aanpak, mét inbreng van de gebruikers zelf. Hoe geef je kinderen een zinvolle plek in het project? Waar ligt hun deskundigheid precies en hoe kun je hen een sterke positie geven in het project, zodat ze werkelijk invloed kunnen uitoefenen? Hoe pak je het aan om kinderen hun rol te laten spelen als medeontwerper?

Veiligheid:

Waar het gaat over speelruimte is het begrip veiligheid steeds een wat ambigu thema. Natuurlijk is veiligheid belangrijk én moet je als uitbater zorgen dat je handelt volgens de wetgeving. Maar wanneer we veiligheid als het eerste uitgangspunt beschouwen schieten we wel eens ons doel voorbij, en verwijzen we allerlei potentiële speelkansen en -ideeën naar de vuilbak. Ook wanneer deze feitelijk niet verboden zijn.

Met Kind & Samenleving zien we het als onze taak om mensen in te lichten over de precieze betekenis van de wetgeving. We duiden wat de wetgeving exact vereist, en hoe je daarmee aan de slag kunt. Spelen is daarbij ondubbelzinnig het uitgangspunt, veiligheid een belangrijke randvoorwaarde!

DIT HEBBEN WE IN DE AANBIEDING

Wil je graag zelf aan de slag gaan rond participatie voor het ontwikkelen van je schoolspeelplaats?  Gebruik dan zeker één van onze gratis tools:

Pic2School

Laat kinderen zelf ontwerpen aan de schoolspeelplaats. Aan de hand van icoontjes ontwikkelen kinderen concrete ideeën en voorstellen voor de inrichting van een fijne speelplaats. We voorzien in de tool een handleiding, en te kopiëren materiaal waarmee je als sessiegever vlot aan de slag kunt.

Je kan alle info en de downloadlink hier vinden.

Speeltijd, maak er spel van!

Een speelplaatsproject verloopt stapsgewijs, in meerdere fasen. Hoe kun je kinderen (de eerste gebruikers) op een zinvolle manier betrekken doorheen het hele traject?   'Speeltijd, maak er spel van!’ helpt je hierbij. Het is een tool met duidelijke en eenvoudig na te volgen stappen.

Je kan alle info en de downloadlink hier vinden.

Pic2Learn – in ontwikkeling

In opdracht van departement Onderwijs is Kind & Samenleving op dit ogenblik een nieuwe Pic2-tool aan het ontwikkelen. Deze tool in ontwikkeling is vergelijkbaar met Pic2School, maar zal zich richten op de schoolgebouwen en -lokalen.

Met Pic2Learn laten we kinderen (en leerkrachten, en …) zelf mee ontwerpen aan het schoolgebouw. Aan de hand van een reeks specifieke iconen ontwerpen de spelers zones en ruimtes.

Ook deze tool zal gratis ter beschikking worden gesteld.
Verwachte verschijningsdatum: januari 2021

Inspiratiesessie: Werken aan je speelplaats:  Laat kinderen écht participeren

Je wil in je project echte participatiekansen geven aan kinderen.  Hoe zet je zoiets, samen met je team, concreet in gang? Natuurlijk zijn er onze tools Pic2School en Speeltijd, maak er spel van!, maar soms is het handig om de teugels te krijgen van een expert in de materie.  Kind & Samenleving biedt een sessie aan waarin we je team begeleiden in het concreet uitdenken van een geïnspireerde aanpak. Een sessie die je écht uit de startblokken laat schieten & geïnspireerd te raken.

Deze inspiratiesessie duurt +/- 1,5 uur.  Kostprijs: 150€
Wil je deze sessie boeken, neem dan gerust contact op met ons.

Kind & Samenleving zet een participatietraject op in jouw school

Plan je een eerder omvangrijk project voor een nieuwe speelplaats en zou je hierbij externen willen inschakelen voor de participatie? Kind & Samenleving kan deze taak opnemen. Zeker bij omvangrijke opdrachten, met ingehuurde ontwerpers, kan een externe organisatie je kinderparticipatie extra elan en betekenis geven.

We zetten voor jouw project een geïntegreerd participatietraject op. Precieze aanpak en omvang zullen uiteraard afhangen van meerdere factoren: we stemmen onze aanpak graag af op jouw concrete situatie via een persoonlijk gesprek.

Wanneer je een schoolspeelplaats op een kindvriendelijke manier vorm geeft is de kans groot dat deze ook onderhevig zal zijn aan de wetgeving Veilige uitbating speelterreinen.  Wil je je hierrond informeren, dan kan je daarvoor bij ons terecht:

Speelom cursusaanbod

Wat vraagt de wetgeving precies en hoe kun je – binnen het wettelijk kader – een speelterrein realiseren met échte speelkansen?  Spelen is het uitgangspunt, veiligheid (slechts) een belangrijke randvoorwaarde.

Onze werkgroep Speelom biedt rond dit thema diverse cursussen aan:

  • Basisvorming Veiligheid op speelterreinen:  Dit is een cursus die alle facetten behandelt, in theorie en praktijk.  Na deelname aan deze cursus heb je een precies beeld van de wetgeving en haar vereisten.  We zetten nadrukkelijk in op wettelijke begrippen als risicoanalyse, preventiemaatregelen, periodieke controle, … maar houden hierbij ook rekening met het behoud van de speelkansen.
  • Een jaarlijkse bijscholingsdag:  Deze richt zich op houders van het attest van de basisvorming, en behandelt steevast actuele thema’s.

Uitgebreide over dit aanbod kan je terugvinden op de infopagina rond de werkgroep Speelom.

Specifiek advies op maat

Een vormingsmoment op maat binnen je school voor het team dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de speel- en sportterreinen?  Contacteer ons gerust met je vraag en bekijken graag wat mogelijk is.

Zit je met een vraag over de draagwijdte of over specifieke facetten van de regelgeving? We proberen met een gericht advies helderheid te scheppen en je concreet verder op weg te helpen.

Daarbij is onze insteek steeds dat:

  • je handelt volgens de voorschriften van de regelgeving
  • je tegelijk werk maakt van een échte kindvriendelijke schoolspeelplaats.

We staan voor je klaar per mail of telefoonvoor meer informatie.