Vorming & coaching

Kind & Samenleving wil door middel van vorming en coaching haar inzichten en kennis verspreiden.  Op deze manier willen we steden, gemeenten, organisaties en overheden stimuleren en verder op weg zetten naar een kindvriendelijker beleid.  We streven steeds een interactieve vorming en coaching met deelnemers na.  Daarnaast organiseren we regelmatig studiedagen rond specifieke thema’s. 

Onze kalender: vormingen & studiedagen

Elk jaar organiseren we een aantal vormingen en studiedagen waarop we onze eigen expertise en inzichten delen.  Voor een actueel overzicht en alle informatie van de geplande data kan je terecht in onze kalender.

Andere vorming boeken? Kies voor uit ons basispakket.

Naast onze in-house vormingen bieden we elk jaar ook een aantal vormingen aan die u kan boeken. We komen deze vorming in jouw stad, gemeente of organisatie geven. Je kunt de keuze maken uit volgende basisvormingen:

 • OVER DE BETEKENIS EN HET BELANG VAN BUITEN SPELEN: Spelen is voor kinderen veel meer dan het kwartiertje tussen de lessen in of het halfuurtje trampolinespringen in de tuin.  Al spelend nemen ze hun plaats in de wereld in, ontmoeten ze andere kinderen, ontdekken ze grenzen en manieren om die weer te verleggen.  In deze lezing gaan we dieper in op de betekenis van spelen, op de vraag waarom vrij spel onder druk staat, en hoe de schoolspeelplaats of het jeugdwerk een bijzondere plaats kunnen innemen.  Uiteraard is er ook volop ruimte om vragen te stellen.
  Duur: 2 uur
 • GOEDE SPEELRUIMTE & VEILIGHEID: Wie kwaliteitsvolle speelruimte wil creëren moet nadrukkelijk stil staan bij de wetgeving over de veilige uitbating van speelterreinen.  Met betrekking tot dit onderwerp duiken echter steevast mythes en onduidelijkheden op!  In deze sessie brengen we een helder overzicht :
  -Wat vraagt de wetgeving precies?
  -Hoe kunnen we concreet omgaan met?
  -Regelmatig nazicht, jaarlijkse inspecties
  -Risicoanalyse, inspectie- en onderhoudsschema, preventiemaatregelen
  -Wat is een slimme manier om onze administratie bij te houden?

  We bekijken samen hoe u op een zinvolle wijze werkt aan de veilige uitbating van uw speelterrein(en), zonder daarbij de uitgangspunten van uw speelvisie uit het oog te verliezen. 
  Voor wie: Uitbaters van speelterreinen
  Duur: 2 uur
 • KWALITATIEVE & AVONTUURLIJKE SPEELTERREINEN: Kwalitatieve speelruimte omvat zoveel meer dan de juiste keuze van speel- en sporttoestellen.  De spreiding, inplanting, buffering en het basisontwerp zijn minstens even bepalend voor het goede functioneren van het speelterrein.  En speelruimte moet ook vanuit kinderen en gebruikers gedacht zijn.  In deze vorming reiken we de basics aan voor een goed speelruimtebeleid.
  Voor wie: Groendiensten, ruimtelijk planners, jeugddiensten of een multidisciplinair team
  Duur: 2 uur
 • KINDVRIENDELIJKE WOONPROJECTEN & VERKAVELINGEN: Kindvriendelijke en duurzame planning gaan hand in hand.  Op basis van onderzoek en onze concrete ervaringen, presenteren we eerst een kader voor kindvriendelijke en duurzame woonprojecten.  Vervolgens gaan we, met een uitgewerkte checklist, in kleinere groepjes aan de slag met concrete cases.  Deze concrete oefening prikkelt om vanuit kindvriendelijkheid na te denken over de concretisering van algemene principes van ruimtelijke planning.
  Voor wie: Ruimtelijke planners of een multidisciplinair team van planners, mobiliteitsplanners, groendiensten, jeugconsulenten
  Duur: 2,5 uur
 • KINDVRIENDELIJKE PUBLIEKE RUIMTE & SPEELWEEFSEL: in opmaak

Kostprijs voor het boeken van een vorming uit het basispakket: 300€ excl verplaatsingskosten
Wil je één van deze vormingen boeken voor jouw event, gemeente of stad?  Neem gerust contact met ons op om de beschikbaarheid te checken.

Zoek je een vorming en coaching op maat?

Ben je echter op zoek naar een vorming op maat gericht op jouw gemeente, stad of organisatie, dan kan je ons altijd contacteren en bekijken we samen de mogelijkheden.

Media

Klik op een foto om ze te vergroten