Vorming & coaching

Kind & Samenleving wil door middel van vorming en coaching haar inzichten en kennis verspreiden. Op deze manier willen we steden, gemeenten, organisaties en overheden stimuleren en verder op weg zetten naar een kindvriendelijker beleid. We streven steeds een interactieve vorming en coaching met deelnemers na. Daarnaast organiseren we regelmatig studiedagen rond specifieke thema’s. 

1.Kalender

In ons kalenderoverzicht vind je de vormingsmomenten die K&S in 2020 plant. 

 • Speelom-cursussenVeiligheid op speelterreinen
 • Experten-seminarie Meisjes & publieke ruimte (op uitnodiging)
 • Vorming RUP voor jeugdwerkers (datum te bevestigen)
 • Vorming Tienervriendelijke beleid (datum te bevestigen)
 • Vormingstweedaagse Kindvriendelijke publieke ruimte (datum te bevestigen)
 • Studiemoment Meisjes & publieke ruimte (datum te bevestigen)
 • Vorming Hoogbouw (datum te bevestigen)
 • Studiedag Buitenspeelonderzoek (datum te bevestigen)

2.Basispakketten

Verder hebben we ook een basis vormingspakket. We komen deze vorming in jouw stad, gemeente of organisatie geven. Volgende vormingen bieden we standaard aan:

A.Over de betekenis en het belang van Buiten Spelen. Spelen is voor kinderen veel meer dan het kwartiertje tussen de lessen in of het halfuurtje trampolinespringen in de tuin. Al spelend nemen ze hun plaats in de wereld in, ontmoeten ze andere kinderen, ontdekken ze grenzen en manieren om die weer te verleggen. In deze lezing gaan we dieper in op de betekenis van spelen, op de vraag waarom vrij spel onder druk staat, en hoe de schoolspeelplaats of het jeugdwerk een bijzondere plaats kunnen innemen. Uiteraard is er ook volop ruimte om vragen te stellen.

duur: 2h  

B.Goede Speelruimte & veiligheid. Wie kwaliteitsvolle speelruimte wil creëren moet nadrukkelijk stil staan bij de wetgeving over de veilige uitbating van speelterreinen. Met betrekking tot dit onderwerp duiken echter steevast mythes en onduidelijkheden op…! In deze sessie brengen we een helder overzicht :

 • Wat vraagt de wetgeving precies?
 • Hoe kunnen we concreet omgaan met …
 • ‘Regelmatig nazicht’, ’jaarlijkse inspecties’, …?
 • ‘risicoanalyse’, ‘inspectie- en onderhoudsschema’, ‘preventiemaatregelen’, …?
 • Wat is een slimme manier om onze administratie bij te houden?

We bekijken samen hoe u op een zinvolle wijze werkt aan de veilige uitbating van uw speelterrein(en), zonder daarbij de uitgangspunten van uw speelvisie uit het oog te verliezen. Voor: al wie speelterreinen uitbaat.

duur: 2h

C. Kindvriendelijke publieke ruimte & speelweefsel

under construction

D.Kindvriendelijke woonomgeving 

under construction 

3.Vorming of coaching op maat.

Ben je echter op zoek naar een vorming op maat gericht op jouw gemeente, stad of organisatie, dan kan je ons altijd contacteren en bekijken we samen de mogelijkheden.

In het verleden organiseerden we ook enkele studiedagen (ABC vorming) met terreinbezoeken in Brugge, Mechelen, Antwerpen en Brussel. Bekijk hier alvast de sfeerfoto’s.