Participatietrajecten & belevingsonderzoek

ONZE AANPAK

Overheden en organisaties worden rijker als ze het perspectief van kinderen en jongeren mee opnemen. Maar hoe krijg je de leefwereld van kinderen in beeld? En hoe vertaal je dat naar het beleid? Kind & Samenleving begeleidt participatietrajecten en voert belevingsonderzoek uit om zo uw beleid te ondersteunen.

PARTICIPATIETRAJECTEN: Beleidsplannen of -projecten samen met kinderen en jongeren vorm geven: daar gaan we voor.  Vanuit de resultaten van goed getimede inspraakacties maken we de vertaalslag naar concrete aanbevelingen voor uw beleid als overheid of organisatie.  We werken bij voorkeur met groepjes kinderen, tieners en jongeren: klasgroepen, jeugdraden, jeugdwerk, of speciaal bijeengebrachte groepjes.  We werken graag met diverse methodieken (gesprekken, individuele opdrachten, wandelingen, verbeelden, maquettes bouwen, foto-opdrachten, kleine interventies)

BELEVINGSONDERZOEK: Hoe kijken kinderen naar hun leefwereld?  Hoe ervaren ze een bepaald thema of hun dagelijkse omgeving en leefsituatie?  Belevingsonderzoek geeft volop ruimte aan het eigen perspectief en de bekommernissen van kinderen en jongeren, en geeft zo een even levendig als diepgaand inzicht in hun leefwereld. We maken met ons belevingsonderzoek steeds de link met beleid. We werken beleidsvoorstellen uit, geven  advies of werken concrete oplossingen uit (vb. opstellen van vragenlijsten).

Onze inspraaktrajecten en belevingsonderzoek kunnen ingezet worden in functie van het behalen van het label ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’. Wil je een eerste vrijblijvend gesprek of meer info, contacteer ons

WE WERKEN VOLGENDE OPDRACHTEN UIT

Participatietrajecten publieke ruimte en ruimtelijke planning

 • Inspraaktrajecten bij de opmaak van speelweefselstudies, studies kindvriendelijke publieke ruimte, masterplannen, dorpsvernieuwingen, opstellen RUP.
 • Inspraaktrajecten over de rol, gebruik en betekenis van plekken, verbindingen en voorzieningen voor kinderen en jongeren.
 • Inspraaktrajecten over de planning en heraanleg van publieke ruimte en infrastructuur: groene ruimten, woonstraten, pleinen, schoolomgevingen, speelterreinen, schoolspeelplaatsen, landinrichtingsprojecten.
 • Inspraaktrajecten in functie van het in kaart brengen van routes en knooppunten. 

Participatietrajecten vrije tijd en spelen

 • Inspraaktrajecten over buitenspelen in de buurt, het lokale vrijetijdsaanbod en de informele vrije tijd van tieners, meisjes en hun spelgedrag in de publieke ruimte.

Participatietrajecten klas- of schoolinrichting

 • Met Pic2Learn begeleiden we een participatief proces met leerlingen en onderwijspersoneel om tot een ontwerp voor klas- of schoolinrichting te komen. 
 • In deze trajecten wordt nagedacht over de pedagogische visie (op welke manier willen we leren en leven op school); functies van de leeromgeving en ruimtelijk ontwerp van het project.
 • Alle info over deze workshop kan u vinden op deze infofiche .

Belevingsonderzoek

 • We maken methodieken en leidraden op maat van uw thema’s en doelstellingen. We gaan aan de slag met observaties, individuele interviews, focusgroepen en actieve methodieken.
 • Ons onderzoek is beleidsgericht: vanuit de analyse maken we steeds de link met concrete aandachtspunten en aanbevelingen voor het beleid van de opdrachtgever.
 • We combineren belevingsonderzoek met ander, meer kwantitatief onderzoek. Met een voorafgaand belevingsonderzoek maken we uw vragenlijst inhoudelijk relevanter en preciezer geformuleerd.  Omgekeerd kunnen we met kinderen en jongeren dieper ingaan op de meest relevante of intrigerende resultaten van een survey-onderzoek.
Kind & Samenleving voert belevingsonderzoek uit in eigen beheer, maar ook in opdracht.  We focussen ons op spelen en vrije tijd.  Aanvullend doen we ook onderzoek binnen andere thema's. Op deze pagina vind je meer info over belevingsonderzoek.  Hieronder enkele voorbeelden van uitgebreid belevingsonderzoek: