Participatietrajecten & belevingsonderzoek

ONZE AANPAK

Overheden en organisaties worden rijker als ze het perspectief van kinderen en jongeren mee opnemen. Maar hoe krijg je de leefwereld van kinderen in beeld? Belevingsonderzoek vat het perspectief van kinderen en jongeren, en maakt daar een bruikbare vertaling van. Als pionier van het belevingsonderzoek met kinderen en jongeren is Kind & Samenleving uw ideale partner.

We maken methodieken en leidraden op maat van uw thema’s en doelstellingen. Tegelijk geven we ruimte aan wat kinderen en jongeren spontaan aanbrengen. Op basis van het thema en de bedoeling van het traject of onderzoek gaan we aan de slag met observaties, individuele interviews, jeugdraden, focusgroepen of klasgesprekken, vaak gecombineerd met actieve methodieken. We bouwen maquettes, gaan co-creatief aan de slag of doen kleine interventies in de publieke ruimte.

Participatietrajecten zijn een essentieel onderdeel van belevingsonderzoek. Een belevingsonderzoek sluit aan bij de beleving van kinderen en jongeren en gunt hen zoveel mogelijk actorschap in onderzoek. Dat wil zeggen dat we met zo weinig mogelijk voorafbepaalde vragen naar kinderen en jongeren stappen, dat we open staan voor hun definiëring, dat we hen ruimte laten. Het belevingsonderzoek is ook prima te combineren met ander, meer kwantitatief onderzoek. Met een voorafgaand belevingsonderzoek maken we uw vragenlijst inhoudelijk relevanter en preciezer geformuleerd. De relevantste of meest intrigerende resultaten van een survey-onderzoek kunnen we meer diepgaand interpreteren in dialoog met kinderen en jongeren.

Participatietrajecten kunnen ook meer op zichzelf staan en concreet inspelen op een sociaal-ruimtelijk thema. Aan de hand van inspraakacties ontwikkelen we aanbevelingen.

Onze basisaanpak is gericht op het afleggen van een traject met drie sessies met dezelfde groep kinderen of jongeren. Dit type traject wordt ondersteund door de Vlaamse overheid, afdeling Jeugd. Daarnaast werken we ook op maat gemaakte inspraakacties en trajecten uit.

Onze trajecten en onderzoeken kunnen ingezet worden in functie van het behalen van het label ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’.

Wil je een eerste vrijblijvend gesprek of meer info, contacteer ons.

WE WERKEN PARTICIPATIETRAJECTEN & BELEVINGSONDERZOEK UIT OVER O.A. VOLGENDE THEMA'S;

Buiten spelen en vrije tijd van kinderen en jongeren

….

Vrije tijdsaanbod van een gemeente, stad of organisatie 

...

Kindvriendelijke publieke ruimte, speelterreinen &

ruimtelijke planning

  • de rol, gebruik en betekenis van plekken, verbindingen en voorzieningen voor kinderen en jongeren.
  • planning en heraanleg publieke ruimte (groene ruimten, straten, pleinen, schoolomgevingen, speelterreinen, schoolspeelplaatsen, landinrichtingsprojecten).
  • Ruimtelijke planning: Integreren van de stem van kinderen en jongeren bij het  opstellen van bijvoorbeeld RUPS, masterplannen, dorpsvernieuwingen.

Bovenstaande thema’s kunnen gericht zijn op diverse doelgroepen: kinderen, tieners, meisjes, jongens. Of een combinatie van doelgroepen.

Geregeld lanceren we ook projectoproepen rond specifieke thema’s. Hierop kan een stad of gemeente intekenen. Hou onze nieuwsbrief en sociale media in het oog.

Belevingsonderzoek voor overheidsdiensten

Kind & Samenleving voert onderzoek uit in eigen beheer, maar ook in opdracht. De laatste jaren werkten we onder meer voor volgende opdrachtgevers: Vlaamse Overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (kinderen in armoede, evaluatie crisisjeugdhulp, evaluatie cliëntoverleg); Vlaamse OnderwijsRaad (VLOR) (kinderen tussen school en thuis); Lokaal Overlegplatform Oostende (stoppen met spijbelen); Kinderrechtencommissariaat (ontwikkeling vragenlijst kindermishandeling); UNICEF (jongeren in armoede); Vlaamse Gemeenschapscommissie...