Kinderen als actor op school en thuis

Benieuwd welke actieve rol kinderen spelen in de relatie tussen hun thuiswereld en hun schoolwereld? Kind & Samenleving sprak hierover met kinderen, en vernam op welke manier zij deze rol beleven en invullen.

De rol van kinderen schippert tussen "Dat kan je beter voor jezelf houden" (Over de plaats van de thuiswereld op school) en "Gij moet toch niet altijd alles weten" (Over de plaats die de schoolwereld thuis inneemt).

Kinderen maken een duidelijk onderscheid tussen de schoolwereld en de thuiswereld. Ze zijn zich ervan bewust dat het om verschillende werelden gaat met eigen regels, conventies en verwachtingen.

Deze twee werelden kunnen niet zomaar in elkaar overvloeien. Voor kinderen houden beide werelden immers ook verschillende mogelijkheden tot actorschap in. De relatie tussen beide wordt door hen niet in vraag gesteld, maar hoe deze relatie vorm en inhoud krijgt, daar willen ze wel invloed op uitoefenen.

Zij ‘bemiddelen’ tussen deze twee werelden door o.a. selectief te zijn in welke informatie ze doorgeven, flexibel inspelend op welke rol ze hierin hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn.

Lauwers, H. & Piessens, A. (2011) Gij moet toch niet altijd alles weten! Kinderen als actoren in de relatie tussen thuis en school. In: VLOR (ed.) Gezin en school. De kloof voorbij, de grens gezet? Leuven: Acco.

Samenvatting van het onderzoek

Andere publicaties naar aanleiding van dit onderzoek

Actorschap van kinderen in het schoolbeleid: Aanbevelingen voor de praktijk

Naar aanleiding van de studiedag ‘Gezin en school. Samen opvoeden in verschil’ (16 mei 2012) formuleerde Kind & Samenleving samen met de Vlaamse Scholierenkoepel een aantal reflecties om het actorschap van kinderen en jongeren een plaats te geven in het beleid.

Een gedeelde en gedragen visie over de relatie gezin-school. Reflectie vanuit het perspectief van kinderen en jongeren door Hilde Lauwers (Kind & Samenleving) en Chris Cnop (Vlaamse Scholierenkoepel)

Naar aanleiding van de probleemverkenning ‘Gezin en school’ formuleerde de Vlaamse Onderwijsraad - onder andere op basis van dit onderzoek - hefbomen om de relatie tussen school en thuis te verbeteren.

PDF ~ 368 Kb
Download