Planning speelterreinen

ONZE AANPAK

Weet je niet waar het naartoe moet met jullie speelterreinen?  Wil je een klare kijk op de actuele situatie én een plan voor de toekomst?  Kind & Samenleving biedt een passend traject aan om jullie speelterreinen te vernieuwen.

Samen met verschillende gemeentelijke diensten analyseren we de terreinen met een checklist en ontwikkelen we een toekomstperspectief.  Onze checklist en inzichten zijn ook bruikbaar voor andere terreinen en we zetten zo alle neuzen in dezelfde richting.  We ontwikkelen oplossingen per terrein met een beschrijving, schets of referentiebeelden.  De conclusies stellen we voor aan het bestuur.  We werken ook inspraaktrajecten uit voor de herinrichting van speelterreinen.  Samen met een groep kinderen en/of jongeren doorlopen we een inspraaktraject.  We reiken een inspraakmodel aan waarmee de gemeente in de toekomst ook zelf kinderen en jongeren kan laten participeren bij de heraanleg van terreinen.

We richten ons op verschillende types speelterreinen: klassieke speelterreinen, avontuurlijke speelterreinen, sportterreinen, buurtspeelterreinen, grote speelterreinen.  We werken samen met ontwerpers en studiebureaus. We geven advies en/of verzorgen de inspraakacties voor een specifiek plan of project.

Wil je een eerste vrijblijvend gesprek of meer info, contacteer ons.

WE WERKEN VOLGENDE OPDRACHTEN UIT

Planning & toekomst van speelterreinen voor een gemeente of stad

We werken voor je gemeente of stad een speelterreinbeleidsplan uit.  Dit omvat terreinbezoeken, analyse en oplossingen voor verschillende speelterreinen.  Je kan kiezen voor een selectie van terreinen (minstens 5 terreinen) tot het volledige aanbod aan speelterreinen van je gemeente of stad.

Planning & advies over speelterreinen (én speelkansen) in grotere ontwikkelingsgebieden

Bij grotere ruimtelijke projecten is het noodzakelijk dat speelterreinen en speelkansen goed worden geplant en ingericht.  Voorbeelden van grote ruimtelijke projecten zijn: land(schap)inrichtingsprojecten, planning en inrichting van grotere  woonontwikkelingen, herinrichting van parken en groene ruimten.  Kind & Samenleving analyseert en ontwikkelt visie en oplossingen.  Kinderen en jongeren kunnen betrokken worden bij dergelijke projecten. 

Samen met kinderen een schetsontwerp maken voor een speelruimte

In de gemeente hebben jullie plannen voor het (her)inrichten van een avontuurlijk speelterreintje, het inrichten van een speelbos, het intekenen van een buitenruimte aan een sportsite, het creëren van een ontmoetingsplek voor jongeren, het aanleggen van een skateterrein,...

Een goed ingerichte (speelplek) bedenken is niet zo eenvoudig, het is méér dan een verzameling speeltoestellen of zitbanken op een veldje.  Hoe kom je tot een goed concept?  Stem geven aan de gebruikers is hierin een prima werkwijze.  

Dit traject kan je hierin helpen.  Hoe verloopt dit traject?

  • Startvergadering met alle relevante diensten op het terrein.
  • Analyse van de bestaande toestand van de aan te pakken plek.
  • 3 participatiesessies met kinderen en/of jongeren:
    - Sessie 1: Analyse van de bestaande toestand
    - Sessie 2: Ontwerpoplossingen uitwerken
    - Sessie 3: Kinderen & jongeren presenteren hun werk aan diensten en/of bestuur.
  • Eindrapport met bevindingen & suggesties (digitaal)
Startprijs traject: vanaf 7260€ (11 dagen) 

Richtprijs, steeds afhankelijk van de specifieke omvang van uw traject.

Vorming & coaching

Binnen ons vormingsaanbod staat de thematiek van speelterreinen centraal.  Bekijk hier ons aanbod.

Media

Klik op een foto om ze te vergroten