Manifest voor een integraal tienervriendelijk beleid

PDF ~ 8.45 Mb
Download

Een integraal beleid voor tieners speelt in op hoe tieners in hun stad, gemeente en buurt wonen en leven: hoe ze de publieke ruimte gebruiken, hoe ze zich verplaatsen, hoe ze hun vrije tijd invullen, hoe ze zich verhouden tot anderen. 

Een tienervriendelijk beleid geeft tieners daarin een plaats tussen andere groepen, mét erkenning van hun eigenheid. Kind & Samenleving vindt dat tieners te weinig worden meegenomen in het lokaal beleid. Daarom stellen wij dit manifest voor, voor een integraal tienervriendelijk beleid.