Kinderen en Voortuinen

PDF ~ 6.16 Mb
Download

"De voortuin is voor kinderen de ideale maat om de buurt te ontdekken. Spelen dicht bij huis en tegelijkertijd kunnen de ouders nog een oogje in het zeil houden. Met een beetje geluk zijn er ook vriendjes in de buurt en kan je ook in hun voortuin spelen. Waar kan je beter starten met het ontdekken van je buurt, wijk of stad dan in de voortuin?”

  

Kind & Samenleving maakte een nieuwe publicatie over het belang van voortuinen. Met welke bouwstenen (planning, inrichting en inspraak) je meer kan inzetten op kindgerichte voortuinen? 

Niet alleen klassieke voortuinen komen aan bod, maar ook stedelijke voortuinstroken, gemeenschappelijke voortuinen en co-housing, geveltuinen,… Ook in de toekomst blijven 'voorerfstroken' belangrijke ruimtes om gezinsvriendelijk dichter wonen.

De inspiratiebundel is in de eerste plaats bedoeld voor ontwerpers, planners en stedenbouwkundigen. Zij zijn het die de voorwaarden scheppen om van onze vaak vergeten voortuinen échte plekken te maken voor en door kinderen. 
Maar ook anderen die werk willen maken van kindgerichte voortuinen kunnen ermee aan de slag.

Met deze inspiratiebrochure willen we ook de brug slaan tussen (jonge) kinderen en volwassenen: Hoe kunnen ze samen hun voortuin aantrekkelijker maken? Hoe kan die een plek worden voor spel, ontmoeting en ontdekking van de buurt?

De publicatie bestaat uit drie delen:

  • Deel 1 / Waarom kindvriendelijke voortuinen maken?
  • Deel 2 / Bouwstenen voor kindvriendelijke voortuinen (planning en inrichting)
  • Deel 3 / Hoe zet je een participatietraject op?

De inhoud van de publicatie is gebaseerd op buitenlandse voorbeelden en de ervaringen met twee inspraaktrajecten die we met kinderen uitvoerden. We deden dit samen met Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en Speelmakers.

De inspraaktrajecten en de publicatie werd mogelijk gemaakt met de steun van het Urban95 project van The Bernard van Leer Foundation en de Vlaamse overheid.

Je kan hem hier gratis downloaden.