Laat beleid evalueren met kinderen

De vraag naar evaluatie maakt logisch deel uit van elke beleidscyclus, of het nu om het beleid van een organisatie gaat of om een overheidsbeleid. Kind & Samenleving gaat ervan uit dat beleid dat een impact heeft op kinderen en jongeren, best ook mee geëvalueerd wordt met kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren worden beschouwd als een volwaardige actor, naast alle anderen. Met onze evaluaties willen we het perspectief van kinderen een stevige plaats geven in beleid.              

Op zoek naar een voorbeeld? We evalueerden de crisisjeugdhulp in Vlaanderen vanuit het perspectief van verschillende actoren.

Contacteer ons!