Onderzoek naar het perspectief van kinderen en jongeren

  Hoe beleven kinderen een bepaald beleid? Hoe ervaren ze een maatschappelijke situatie of evolutie? Kind & Samenleving brengt de perspectieven van kinderen en jongeren in kaart via diepgaand onderzoek. We linken dit gezichtspunt van kinderen en jongeren met de perspectieven van andere belanghebbenden. Indien gewenst vertalen we de inzichten die naar boven komen in onze onderzoeken naar een concreet advies om de kindgerichtheid van een praktijk of instrument te verhogen.

  Bij Kind & Samenleving kunt u onderzoek bestellen naar de kijk van kinderen op een thema, en naar de manier waarop zij de wereld ervaren.

  Onderzoek naar de kijk van kinderen op een thema

  Hoewel we in de samenleving vandaag veel doen in het belang van kinderen en jongeren, weten we vaak niet hoe dit voor kinderen en jongeren zelf werkt. We gaan aan de slag met het idee van 'kinderen als actor' en brengen een andere kijk op een bekend thema.

  Afhankelijk van de keuzes van de opdrachtgever houden we het bij een verkenning of kunnen we dieper ingaan op het thema.

  Op zoek naar een voorbeeld? We werkten voor de VLOR een project uit over de relatie tussen school en gezin en deden voor het LOP Oostende een onderzoek naar stoppen met spijbelen.

                              

  Belevingsonderzoek: met weinig vooraf bepaalde vragen naar kinderen en jongeren stappen

  Een echt belevingsonderzoek sluit aan bij de beleving van kinderen en jongeren en gunt hen zoveel mogelijk actorschap in onderzoek. Dat wil zeggen dat we met zo weinig mogelijk voorafbepaalde vragen naar kinderen en jongeren stappen, dat we open staan voor hun definiëring, dat we hen ruimte laten. Hoewel de resultaten zelden van tevoren kunnen vastgesteld worden, is de waarde van belevingsonderzoek dat de rijkdom van de leefwereld van kinderen in al haar nuances wordt getoond.

  We voerden belevingsonderzoek uit bij kinderen en jongeren in armoede, naar de tijdsbeleving van kinderen en naar de levens van kinderen in situaties met een ernstig zieke ouder.

  Opdrachtgevers

  Kind & Samenleving voert onderzoek uit in eigen beheer, maar ook in opdracht. De laatste jaren werkten we onder meer voor volgende opdrachtgevers: Vlaamse Overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (kinderen in armoede, evaluatie crisisjeugdhulp, evaluatie cliëntoverleg); Vlaamse OnderwijsRaad (VLOR) (kinderen tussen school en thuis); Lokaal Overlegplatform Oostende (stoppen met spijbelen); Kinderrechtencommissariaat (ontwikkeling vragenlijst kindermishandeling); UNICEF (jongeren in armoede); Vlaamse Gemeenschapscommissie.

  Contacteer ons!