Een kindvriendelijk advies of instrument ontwikkelen

Hoe kan een bestaand instrument kindvriendelijker gemaakt worden? Kan er een advies gegeven worden om een bepaalde praktijk te verbeteren? De ontwikkeling van een advies of een instrument begint met een studiefase. Naast bestaande literatuur over een thema, is het meestal ook zinvol om kinderen en jongeren te betrekken in de opmaak van een dergelijk advies of instrument. Kind & Samenleving biedt ondersteuning bij de vertaling van onderzoeksinzichten naar het instrument zelf.                           

We ontwikkelden een vragenlijst kindermishandeling voor het Kinderrechtencommissariaat.

Contacteer ons!