Internationaal: het recht op spelen

Het 'recht op spelen' zit vervat in art. 31 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK). Maar hoe brengt u dit in de praktijk en wat moeten we concreet onder dit artikel verstaan?

Op 18 maart 2013 heeft het Comité voor de Rechten van het Kind een algemene commentaar (AC) gepubliceerd bij het artikel 31 van het ‘Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind’ (pdf).

Een General Comment is een gezaghebbende leidraad voor de interpretatie van het artikel in kwestie. Voor de lidstaten bevat een commentaar meer concrete aanbevelingen omtrent het in de praktijk brengen van de in het Verdrag gewaarborgde rechten.

De Algemene Commentaar bij Artikel 31 vult het ‘recht op spelen’ meer concreet in en brengt het in verband met andere kinderrechten. Dit algemene commentaar is een document van 22 bladzijden met een sterk juridisch karakter.
De Nieuwsbrief QuaJong, nr. 1, van Kind & Samenleving geeft hiervan de krachtlijnen weer en vertaalt dit naar een Vlaamse context.

Kind & Samenleving wil de principes van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK) op een proactieve manier in de praktijk te brengen.