8-80-800: Drie vuistregels voor een sterk speelweefselbeleid

8-80-800 Drie vuistregels voor een sterk speelweefselbeleid
PDF ~ 9.33 Mb
Download
Technische toelichting 8-80-800 vuistregels
PDF ~ 4.37 Mb
Download

In Vlaanderen spelen kinderen steeds minder buiten. Ze verdienen dus een steuntje in de rug. Ruimtelijke planning en mobiliteit spelen daarbij een belangrijke rol. Met een ambitieus speelweefselbeleid ontwikkel je meer speelkansen voor alle kinderen in de buurt. 

Kind & Samenleving stelt daarom drie samenhangende vuistregels voor die de basis vormen voor een kwalitatief speelweefselbeleid:

Deze vuistregels kunnen verankerd worden in het gemeentelijke beleidsinstrumentarium (bijv. in een beleidsvisie, het gemeentelijke meerjarenplan, een beleidsplan ruimte, principes voor woonontwikkelingen, een mobiliteitsvisie, een visie ‘kindvriendelijke gemeente’...).

De extra toelichting bij de vuistregels is bedoeld voor lokale besturen en geeft concrete en technische uitleg. Zo kunnen steden en gemeenten praktisch aan de slag met de vuistregels.