Poster: Een trampoline zetten op het speelplein

PRINT MIJ AF & HANG MIJ UIT!
PDF ~ 924 Kb
Download

Speelwaarde / Pedagogische waarde

In speelgoedzaken vind je wel eens speeltuigen die je mogelijk zou willen gebruiken op je werking. Trampolines, plastiek klimtuigjes of wipjes zijn daar maar enkele voorbeelden van.
Ze zijn goedkoop en handig (licht), dus makkelijk in te zetten, op te ruimen,…
Voor veel werkingen zijn ze aantrekkelijk omdat je er op een eenvoudige manier speelkansen mee kunt aanvullen.
Met andere woorden: met deze spullen creëer je niet meteen een goed speelterrein, maar ze kunnen wel een prettige en zinvolle aanvulling vormen voor de speelkansen.

Risicoanalyse

Vaak echter missen deze dingen de nodige robuustheid. Ze zijn er niet op gebouwd om zomaar in de publieke ruimte te worden ingezet. Als ze op een plek zonder toezicht staan (bijvoorbeeld op een buurtspeelterreintje) zouden ze wellicht gewoon niet door de beugel kunnen. Allerlei onaanvaardbare risico’s zouden hier immers kunnen ontstaan.

Maar, in een kinderwerking (waar toezicht is, waar kinderen de nodige gebruiksregels leren kennen en toepassen) is een voldoende veilig gebruik van deze spullen dan weer wél denkbaar.

Speeltuigen uit de speelgoedwinkel zijn niet formeel verboden. Maar tegelijk zijn ze ook niet zomaar toegelaten (het CE- kenteken dat er wellicht op staat is alvast géén bewijs dat het veilig op een speelterrein kan worden gebruikt!). Een slimme risicoanalyse zal uitsluitsel moeten bieden.

Toch weten we dat bijvoorbeeld niet elke trampoline uit de speelgoedwinkel zomaar veilig te gebruiken is op een publieke plek. Dat betekent dat er nadere controle nodig is alvorens die in gebruik genomen mag worden.
Bij een trampoline (en eigenlijk ook bij vele andere speeltuigjes) is ‘onveilig vallen’ zeker het belangrijkste aandachtspunt. Denk maar aan de mogelijkheid dat de trampoline omvalt, of dat de gebruiker naast de trampoline valt, of dat valbodem onder de trampoline niet geschikt is om op te vallen.

De kans is dus zeer groot dat je ‘preventiemaatregelen’ zult moeten nemen (technische ingrepen of toepassing van gebruiksregels die het risico verlagen) om een voldoende veilig gebruik te garanderen.

Bij trampolines uit de speelgoedhandel is het aangewezen om

  • Een systeem van toezicht te bedenken en toe te passen
  • De nodige ‘gebruiksregels’ te laten toepassen (vb. niet met 2 tegelijk, niet tegen de valbescherming aanspringen, geen schoenen,… zijn enkele mogelijke van deze regels)
  • Regelmatig nazicht te doen. Kijk elke dag even na of je trampoline er nog ok uitziet.