Red het buitenspelen

Red het buitenspelen - poster
PDF ~ 19.35 Mb
Download

Kinderen spelen steeds minder buiten. Kind & Samenleving, De Gezinbond en Gezinssport Vlaanderen wil samen met jullie het buitenspelen redden. In het onderzoek van Kind & Samenleving, 'Spelen met struikelblokken', geven kinderen verschillende redenen aan waarom zij minder buitenspelen.

Daarom dagen we ouders en volwassenen uit om kinderen meer buiten te laten spelen. Download hier de poster met tien uitdagingen om als ouder het buitenspelen van kinderen te stimuleren.

Heb je interesse in een papieren exemplaar? Of tien, of méér? Contacteer projectcoördinator Sabine via mail op smiedema@k-s.be.

Spelen kan je elke dag! Daarom ondersteunen heel wat organisaties en de Vlaamse overheid een beleid dat 365 dagen buitenspelen ondersteunt, en kinderen Mee(r) naar buiten haalt.

Daag het beleid uit! Heb je de tien uitdagingen allemaal uitgevoerd en wil je nog een stapje verder gaan, of denk je dat het dringend tijd is voor een meer bespeelbare buurt? Schrijf dan een brief aan de burgemeester: een voorbeeldbrief vind je hier

Verzamel nog meer speelideëen! Bekijk ze op de website van familiefit.be en op de site van 365 dagen buitenspelen!

Vind inspiratie bij andere ouders. Benieuwd hoe zij omgaan met het stimuleren om kinderen buiten te laten spelen in de buurt? Lees het in De Bond

Geef jouw eigen mening! Welke drempels en kansen ervaren jouw kind(eren) om buiten te spelen? Vertel het ons via deze korte enquête. Kind & Samenleving gaat ermee aan de slag.   

Hieronder vind je meer uitleg over waarom de uitdagingen zo belangrijk zijn.

                                                        
1. Maak een krijttekening voor de buren

Kinderen geven aan dat ze hun buren niet goed kennen, en dat het best spannend is om in de buurt te spelen. Ze kennen de buurtbewoners en de buurkinderen niet altijd goed. Door een eerste ontmoetingsmoment te organiseren, zoals het maken van een krijttekening, zorg je voor het doorbreken van die barrière.

2. Verken samen verschillende routes naar school of de winkel en kies de leukste

Om zich binnen de eigen buurt te verplaatsen, is het belangrijk dat de buurt geen onbekend terrein blijft. Door samen met ouders verschillende mogelijke routes te verkennen, ontwikkelen kinderen geleidelijk aan het vermogen om zelfstandig deze trajecten af te leggen. Door samen met je kinderen op pad te gaan, krijg je ook een beter inzicht in de mate van zelfstandigheid die je kind al bezit.

3. Geef je kind een buitenspeelpauze. Daarna(ast) is er nog tijd voor huiswerk

Kinderen geven aan dat de overvloed aan huiswerk, met name in de winter, ervoor zorgt dat zij minder buiten kunnen spelen. De wintermaanden brengen niet alleen beperkte daglichturen met zich mee, maar ook de noodzaak om huiswerk te voltooien vóór buitenspelen, wat een aanzienlijke uitdaging vormt voor het inpassen van buitenactiviteiten in hun dagelijkse routine. We stellen voor om de traditionele volgorde om te draaien. Door kinderen eerst de mogelijkheid te bieden om buiten te spelen alvorens zich te concentreren op hun huiswerk, kan de druk op het buitenspelen worden verminderd.

4. Breng iets zelfgemaakt naar de buren

In een buurt waar zowel kinderen als hun ouders de buren goed kennen, spelen kinderen vaak meer buiten. Het stimuleren van fijne ontmoetingen zorgt ervoor dat kinderen het makkelijker vinden om andere buren aan te spreken en ondersteunt intergenerationele ontmoetingen.

5. Maak een schatkaart van onontdekte speelplekken in de buurt

Kinderen worden gemotiveerd om actief buiten te spelen wanneer ze op de hoogte zijn van aangename speellocaties in hun omgeving. Het ontdekken van betekenisvolle speelplekken in de nabijheid van de woning, verspreid over de buurt, vormt een cruciaal aspect voor kinderen.

6. Neem je ouders mee op buitenspeeltocht

Laat kinderen het voortouw nemen om speelplekken te ontdekken. Kinderen weten zelf vaak het beste waar ze graag spelen. Door samen een buitenspeeltocht te maken leer je de buitenspeelwereld van je kind(eren) beter kennen en ontdek je wat ze eigenlijk al zelf weten en kunnen.

7. Creëer een speelplek in de buurt

Een stoel, een doek en wat fantasie zorgen al voor heel wat speelplezier. Of denk groter en bouw een heel speelkasteel samen met de buurtkinderen. Door (samen) een speelplek te bouwen leren kinderen creatief na te denken en zelf hun eigen plekje te creëren. Een kleine ingreep zoals een zitbank voor je gevel of enkele planten voor je huis of in de straat kunnen de bespeelbaarheid van je buurt al enorm vergroten.

8. Nodig de buurtkinderen uit om buiten te spelen

Kinderen geven aan dat ze het soms moeilijk vinden om buiten te spelen, omdat er geen andere kinderen buiten zijn. Waarschijnlijk wonen er in de buurt heel wat kinderen, maar kennen zij deze kinderen niet of mogen deze kinderen niet alleen buiten spelen. Door samen de kinderen uit de buurt uit te nodigen, leren zij elkaar makkelijk kennen en wordt de drempel om samen buiten te spelen lager.

9. Speel een uur buiten op straat, plein of in het park zonder ouders

Als kinderen vaak genoeg geoefend hebben om samen met volwassenen buiten te spelen, is het tijd om alleen te spelen. Laat je kind een uur alleen spelen en hou eventueel een oogje in het zeil. Alleen spelen zorgt ervoor dat ze leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en zelf

10. Vraag samen een speelstraat aan voor je buurt

De buurt is een belangrijke plek om te spelen, het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat dat in alle buurten kan. Kinderen hebben nood aan een ankerplek, waar je makkelijk met vriendjes kan afspreken. Een speelstraat in je buurt is een eerste stap om meer speelruimte te creëren in de nabijheid van thuis.