Vraag een beter bespeelbare buurt

Heb je zelf genoeg ideeën om buiten te spelen in de buurt, maar zitten andere zaken in de weg? Is het verkeer in je buurt niet veilig genoeg? Zijn er te weinig ontmoetingsplekken? Wat kan je nu als ouder doen om het buitenspelen te verbeteren?

Stuur een brief naar je lokaal bestuur!

Wil je spelen in de buurt aantrekkelijker maken? Je kan als burger enkele initiatieven nemen, maar de eindverantwoordelijkheid voor de situatie in je omgeving ligt bij het lokaal bestuur. Je mag hen gerust aanschrijven om een beter bespeelbare buurt te vragen. Dat is jouw recht!

Bij wie moet je zijn?

Wanneer het gaat over plekken in je stad of gemeente kan je de burgemeester of schepenen aanspreken. De schepen van Jeugd is verantwoordelijk voor buitenspeelkansen. Daarnaast kan je bijvoorbeeld ook de schepen van Mobiliteit of Ruimtelijke planning aanspreken. Hun telefoonnummer en e-mailadres vind je op de website van je stad of gemeente.

Met deze voorbeeldmail, zetten we je graag op weg. Knip en plak deze gerust om je eigen vraag te stellen aan je lokaal bestuur.

Onze voorbeeldmail

Beste burgemeester, beste schepen

Ons gezin woont in de (Straatnaam), en daar in de buurt zien we alsmaar minder kinderen buitenspelen. Dat is spijtig, want buitenspelen in de publieke ruimte draagt bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid en versterkt de sociale cohesie van de buurt.

Op dit moment is buitenspelen moeilijk omdat

 • er te weinig plaatsen in onze buurt zijn waar kinderen kunnen samenkomen.
 • er te veel gemotoriseerd verkeer door onze straat rijdt.
 • het verkeer in onze straat te snel is.
 • er onderhoud moet gebeuren aan (plaats).
 • kinderen niet van (plaats a) naar (plaats b) geraken.
 • Oudere kinderen/volwassenen... nemen (plaats) steeds in.

Daarom zou ik willen voorstellen dat

 • er een speelplek gecreëerd wordt, bv. in … (plaats).
 • er verkeersmaatregelen genomen worden, namelijk …
 • er opknapwerken gebeuren aan (plaats).
 • er een veilig oversteek/verbinding gecreëerd wordt tussen (plaats a) en (plaats b).
 • er meer diverse speel- en ontmoetingsplekken worden gecreëerd voor verschillende leeftijden en doelgroepen.

Ik kijk uit naar uw reactie en wil hierover graag verder met u in gesprek gaan.

Met vriendelijke groeten 

Veel succes!