#redhetbuitenspelen samen met het jeugdwerk

Buitenspelen is typisch jeugdwerk. Dankzij het jeugdwerk leren kinderen spelen in de buurt. Dat is belangrijk, want uit ons onderzoek blijkt dat kinderen steeds minder buitenspelen. ZIj ervaren zowel fysieke als sociale drempels om buiten te spelen. Er zijn te weinig speelplekken en het is moeilijk om vriendjes in de buurt te vinden die willen en mogen buitenspelen.

Het jeugdwerk zorgt ervoor dat kinderen terug meer buitenspelen en speelt daarbij een voorbeeldrol. Want als kinderen op openbare plekjes leren spelen tijdens het jeugdwerk, zullen ze ook meer geneigd zijn om dat ook op eigen houtje te durven.

Met de campagne #redhetbuitenspelen roepen we jeugdorganisaties op om hun leukste buitenspeelmomenten te delen met ons en met elkaar. Want al dat werk om weer te kunnen spelen in de publieke ruimte, dat verdient een pluim.

Wat doet het jeugdwerk al?

  • Dankzij het jeugdwerk leren kinderen publieke plekken kennen waar ze ook zelfstandig naartoe kunnen. Ze nemen leeftijdsgenoten mee in de spelletjes die ze tijdens het jeugdwerk leerden en zorgen er zo voor dat kinderen terug meer buitenspelen, want dat gebeurt steeds minder.
  • Dankzij het jeugdwerk leren kinderen naar andere plekken te gaan en zelf de weg te ontdekken. In groep ga je op pad en samen leer je je wegwijs maken in het verkeer. Bijvoorbeeld door samen met de fiets op kamp te gaan.
  • Dankzij jeugdwerk maken kinderen contact met andere buurtbewoners, waardoor ze nieuwe vriendschappen sluiten en een gevoel van gemeenschap ontwikkelen. Bovendien leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving en activiteiten te organiseren die de buurt ten goede komen.

Spelen kan je elke dag! Daarom ondersteunen heel wat organisaties en de Vlaamse overheid een beleid dat 365 dagen buitenspelen mogelijk maakt, en kinderen Mee(r) naar buiten haalt.

Wat kan je nog doen?