Poster: Een bestaand speeltoestel tijdelijk aankleden

PRINT MIJ AF & HANG MIJ UIT!
PDF ~ 905 Kb
Download

Speelwaarde / pedagogische waarde

Het komt wel vaker voor: een animator bedenkt een leuk speelidee met een bestaand speeltoestel als uitgangspunt. Er worden spullen bij gesleurd, er wordt wat tegenaan gezet of aan het toestel opgehangen,… En ziedaar: na wat knutselwerk ontstaat een heel nieuwe speelimpuls: een schommel wordt een tent, een wip wordt een taartenkanon, een glijbaan wordt een schans voor zelfgemaakte zandtaartjes, een spinnenweb wordt een circustent,…

Risicoanalyse

Een speeltoestel aankleden en op die manier tijdelijke veranderingen aanbrengen aan een bestaand speeltoestel is niet verboden.

Het is in zo’n geval wel slim (en eigenlijk ook verplicht) om alle details van je transformatie nog eens grondig onder de loep te nemen. Het zou immers niet de eerste keer zijn dat je, ongewild, een gevaarlijk detail fabriceert, dat een onaanvaardbaar risico oplevert.

Dus, ook bij zo’n tijdelijke ingreep is een ‘risicoanalyse’ op zijn plaats. Denk nu niet dat je daar de meest technische opmetingen en ingewikkelde controles voor moet opzetten. Wat je wel moet doen is, tijdens en na de constructie, even nadrukkelijk stilstaan bij de vraag: ontstaan er door mijn ingrepen nieuwe gevaren?’ En welk soort risico lopen de gebruikers daarbij: ontstaat er een grotere kans op ongevallen dan voorheen, maak ik iets waardoor plots ernstige kwetsuren aan de orde zijn?)

Misschien is je constructie enkel veilig te gebruiken indien iemand er ook toezicht bij houdt… dat kan. Zorg dan dat die persoon precies weet waar hij /zij speciaal moet op letten.

En denk eraan: Achteraf, na de activiteit, maak je het speeltoestel weer precies in de staat zoals het voorheen was.