Voorbeelden en projecten

Werk maken van uw speelbeleid?

Voorbeelden en projecten die wellicht inspirerend kunnen zijn

Groen Speelweefsel Bilzen

In het kader van het project "Groen Speelweefsel" werden voor Bilzen de volgende studies ontwikkeld:

Groen Speelweefsel Riemst

In het kader van het project "Groen Speelweefsel" werden voor Riemst de volgende studies ontwikkeld:

Studiedag "Groen Speelweefsel" 14 maart 2013

Verslagen, presentaties, ...

Meer materiaal volgt...