ABC speelruimten Antwerpen 6 juni 2015 (vormingsdag)

Was u erbij tijdens onze basisvorming en wil u graag nog even nagenieten? Of wil u zich laten inspireren door speelse ruimten in Antwerpen?