Vroeg of laat krijgt u ermee te maken

hoe dan ook krijg je ermee te maken

Kindvriendelijke publieke ruimte en speelruimte zijn geen zaak van inrichting alleen. Binnen de ruimtelijke ordening allerlei plannen opgemaakt die op lange termijn een effect kunnen hebben op speelruimte, publieke ruimte en jeugdlokalen.

Enkele concrete voorbeelden, uit de praktijk geplukt:

  • Er verrijst een woonproject op een druk gebruikt trapveldje, waardoor deze informele speelruimte verdwijnt.
  • Er worden natuur- en landbouwzones afgebakend waardoor een jeugdbeweging niet meer substantieel kan uitbreiden.
  • Er wordt een verbindingsweg gebouwd zonder oversteken op belangrijke punten, waardoor een breuk ontstaat in het weefsel.
  • Een speelruimte op een bepaalde plek is niet mogelijk, omdat die activiteit niet toegelaten is volgens de bestemmingsplannen.

Wie ruimtelijke ordening actief opvolgt, komt niet voor zulke verrassingen te staan. Meer nog, deelnemen aan het 'spel' biedt allerlei kansen. Bijvoorbeeld:

  • zonevreemde jeugdlokalen of speelruimtes in regel stellen of een nieuwe goede plaats geven
  • speel- en jeugdvoorzieningen een kwaliteitsvolle plaats geven binnen verkavelingen
  • doorsteken realiseren die voorheen ondenkbaar waren

Het loont dus de moeite om vanuit jeugd de ontwikkelingen binnen ruimtelijke ordening op te volgen. Deze website wil u hiermee op weg helpen.