Voor dummies

Ruimtelijke ordening is zonder twijfel een zeer technisch beleidsdomein, met heel wat regelgeving en een eigen manier van (ruimtelijk) denken. Voor jeugdconsulenten of jeugd(raad)werkers kan het wat moeite vergen om ingewerkt te geraken. Maar dat doet u stap voor stap. Door contact met ruimtelijke planners en door ervaring op te doen met concrete cases, leert u elke keer iets bij.

Ruimtelijke ordening leert u zeker niet alleen vanuit de boeken, al kan het natuurlijk geen kwaad om wat bij te lezen en af en toe de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening er eens bij te nemen. Slechts enkele experten kennen alle regelgeving door en door. Hou u dus zeker niet in om vragen te stellen aan stedenbouwkundigen. Zij zijn het gewoon om regelgeving uit te leggen.

Het is ook belangrijk om te netwerken en belangrijke spelers binnen de gemeente te leren kennen. Zo leert u de wegen en mensen kennen om bezorgdheden mee te geven en om tijdig op de hoogte te blijven van lopende projecten.

Aan de slag

  1. Neem een plan van de gemeente en duid zo veel mogelijk jeugdbewegingen en speelruimtes (zowel bestaande als potentiële ) aan op de kaart. U kan dit ook digitaal doen via jeugdmaps.be. Probeer ook druk gebruikte fietsroutes, wandelpaden of doorsteken aan te duiden.
  2. Maak een afspraak met de stedenbouwkundige ambtenaar (liefst de officiële stedenbouwkundige ambtenaar of een diensthoofd) en overloop de kaart met alle ingetekende jeugdvoorzieningen. Ga na welke ruimtelijke projecten zijn gepland in de omgeving van al deze jeugdplaatsen. Vraag of er ook elders nieuwe woonwijken of grote projecten zijn gepland.
  3. Spreek verder af over hoe u op de hoogte kan gehouden worden van belangrijke projecten en hoe u eventuele bezorgdheden kan overmaken. Vraag of u de laatste stand van zaken kan toegestuurd krijgen.
  4. Vraag de lijst op met leden van de Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) en probeer contacten te leggen met mensen die u kent of die u interessant lijken. Vraag of deze contactpersonen u informeel op de hoogte willen houden van de evolutie binnen belangrijke dossiers.
  5. Stap naar de stedenbouwkundige ambtenaar en eventueel zelfs naar de schepen als er zich een concreet dossier aandient dat relevant lijkt voor jeugd. Eventueel kan u zich laten bijstaan door een kennis (liefst binnen de gemeentediensten) die thuis is in de materie.