Achtergrondinfo

literatuuronderzoek
PDF ~ 503 Kb
Download
Studie speelruimtenormen kwantitatief
PDF ~ 799 Kb
Download

Nog enkele documenten die een hulp kunnen zijn om uw lokaal speelruimtebeleid verder vorm te geven.

Literatuuronderzoek

Een literatuurstudie i.v.m. typologieën van groene speelterreinen. Hiervoor werd geput uit de voorhanden zijnde informatie op het vlak van groen speelweefsel, in Vlaanderen en bij uitbreiding ook in Nederland. Daarbij wordt zoveel mogelijk gefocust op typologieën van groene speelruimte.

Kwantitatieve benadering

Een zorg die vaak opduikt: de nood aan een minimumnorm voor het voorzien van speelruimte. In deze studie vindt u informatie over gangbare normen die we vonden via literatuuronderzoek, en passen we enkele ook even toe in een kleine rekenoefening.