Buitenspeelonderzoek(en)

Opdrachtgever:

Vlaamse Overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media. 
2008 en 2019-2020

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

Een observatie-onderzoek herhaalde in 2019 eerder uitgevoerd onderzoek uit 2008: in zeven wijken wordt geobserveerd hoeveel kinderen buiten spelen, wie ze zijn, wat ze doen en waar ze precies spelen. Het onderzoek gebeurde in dezelfde zeven wijken als in 2008, zodat het evoluties in het buiten spelen in kaart brengt. Het vergelijkt ook met eerder, soortgelijk onderzoek uit 1983. Het onderzoek is ook uniek omdat het het dagelijkse buitenspelen in de woonomgeving observeert, eerder dan zich te baseren op vragenlijsten. 

Het onderzoek, dat veel aandacht kreeg in de pers, toonde dat het niet goed gaat met het buitenspelen: in 2019 speelden 37% minder kinderen buiten dan in 2008. Zeker de stedelijke wijken gaan achteruit, en de iets oudere meisjes (vanaf 9 jaar) spelen veel minder buiten dan jongens van dezelfde leeftijd.  

Het onderzoeksrapport en een kort filmpje met de belangrijkste resultaten zijn hier te vinden. Ook het onderzoek uit 2008 staat nog online.