Speelweefsel Oosterveld Elsdonk

Opdrachtgever:

District Wilrijk

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

Meewerkende scholen:

Digitale bevraging bij leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar van de school Prins Boudewijn en leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar van de school St-Stanislas.

HET PROJECT:

Voor het district Antwerpen Wilrijk stelden we een een speelweefselplan op voor de wijk  Elsdonk - Oosterveld.  De wijk heeft nood aan een upgrade van haar kindgerichte publieke ruimte. Verschillende speelterreinen zijn aan vernieuwing toe en er is te weinig diversiteit in het speel- en sportaanbod. Tegelijkertijd kent de wijk ook verschillende uitdagingen met betrekking tot een betere en autonome mobiliteit voor kinderen en jongeren. Er kruisen immers verschillende drukke wegen de wijk.

Met dit speelweefselplan ontwikkelden we een analyse, visie en oplossingen. Via een digitaal inspraakmethode verzamelden we gegevens bij kinderen en jongeren en integreerden we deze in de studie.  Het project werd voorgsteld op de districtsraad.