Speelom vorming en opleiding

   1. Meerdaagse Speelom-basiscursus
   Tijdens deze basisopleiding krijgt de deelnemer gedurende 2 dagen het theoretisch kader aangereikt. De 2 daaropvolgende dagen wordt de theorie op het terrein in praktijk omgezet en ingeoefend. 
   Wie daarna slaagt in de eindproef ontvangt het attest ‘Veiligheid van Speelterreinen’. Deze opleiding staat onder auspiciën van de minister van Consumentenzaken.

   De basisopleiding richt zich tot het leidinggevende en personeel dat de activiteiten betreffende de veiligheid op het speelterrein coördineert en de risicoanalyses op het terrein uitvoert en/of opvolgt.

   Duur: 4 dagen + eindproef
   Kostprijs 750 euro,- netto (K&S vzw is vrijgesteld van BTW)

   Locatie:
   Voorjaar 2019 - Provinciaal Domein 'Puyenbroeck' te Wachtebeke
   Najaar 2019 - Provinciaal Domein 'De Halve Maan' te Diest

   Najaar 2019: Provinciaal Domein 'De Halve Maan' te Diest
   woensdag 9 oktober 
   woensdag 16 oktober 
   woensdag 23 oktober 
   woensdag 6 november 
   Examen: woensdag 27 november 

    Inschrijven voor de basiscursus najaar 2019 kan je hier doen !!!!


     2. Bijscholingsdag 'Avontuurlijke natuurspeelomgevingen' - 2019
     Op 22 mei 2019 organiseerden we (i.s.m. FOD-Economische Zaken) een studiedag met de titel ‘Avontuurlijke natuurspeelomgevingen’. 

     De FOD Economie werkt aan een nieuwe veiligheidsgids “Avontuurlijke natuurspeelomgevingen”.

     Het wordt een concreet hulpmiddel voor de vele uitbaters en controleurs die werk maken van speellandschappen met een natuurrijk, avontuurlijk karakter.
     De studiedag gaf op een concrete en tastbare manier inzicht in de vraag “hoe beoordeel je deze terreinen op veiligheid?”.

     Voor wie?
     De studiedag is bedoeld voor houders van het Speelom-attest ‘Veiligheid van Speelterreinen’.

     Wanneer?
     Concrete datum in 2020 is nog niet vastgelegd, meer info volgt nog!  

     Kostprijs?
     120 euro (Kind & Samenleving vzw is vrijgesteld van BTW)

     Meer info over de gids kan je hier vinden!

     3. Speelom vorming op maat
     Zijn de Speelom opleidingen (basisvorming / bijscholing) net niet wat u nodig heeft, of wil u uw mensen in hun vertrouwde omgeving een opleiding laten volgen?

     We proberen aan uw wensen te voldoen.

     Voor al je vragen kan je bij Peter Dekeyser terecht, neem contact op om uw verwachtingen te schetsen. Wij kunnen zeker een gepaste oplossing op maat bieden.