Speelom vorming en opleiding

   Basiscursus Veiligheid van speelterreinen

   In 2001 werden het KB over de veiligheid van speeltoestellen en het KB over de uitbating van speelterreinen van kracht.  Deze wetgeving legt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een speelterrein uitdrukkelijk bij de uitbater, maar biedt meteen ook de instrumenten aan waarmee hij zijn speelterrein veilig kan maken en houden.

   Tijdens deze basisopleiding krijgt de deelnemer gedurende 2 dagen het theoretisch kader aangereikt en de 2 daaropvolgende dagen wordt de theorie op het terrein in praktijk omgezet en ingeoefend.
   Wie daarna slaagt in de eindproef ontvangt het attest ‘Veiligheid van speelterreinen’ .

   De basisopleiding richt zich tot het leidinggevend personeel dat de activiteiten betreffende de veiligheid op het speelterrein coördineert en de risicoanalyses op het terrein uitvoert en/of opvolgt.

   Deze opleiding staat onder auspiciën van de minister van Economische zaken. & wordt gegeven door de stuurgroep Speelom van Kind & Samenleving vzw.

   Duur: 4 dagen + eindproef
   Kostprijs: 850€ netto (vrijgesteld van BTW)

   Meer info over de eerstvolgende cursus vind je in onze kalender.

   Bijscholing UPDATE VAN HET SPEELOM-ATTEST

     Speelom startte in 2001 met infosessies die al snel overgingen in de gekende basiscursus 'Veiligheid op speelterreinen'.  Ondertussen hebben reeds meer dan 800 geïnteresseerden deze basisopleiding gevolgd en het Speelom-attest behaald.

     Normen evolueren constant.  Zo ook de EN1176-normen voor speeltoestellen. Ondanks de jaarlijkse bijscholingsdagen zien wij de noodzaak om attesthouders (voor 2015) de kans te geven hun attest te actualiseren. Na de ze actualisatie-cursus krijgen de deelnemers een gloednieuw attest overhandigd.

     Duur: 2 dagen 
     Kostprijs: 350€ netto (vrijgesteld van BTW)
     Bij deelname ontvangt u de nieuwe gids 'Uitdagend Spelen' die het vorige handboek vervangt!

     Meer info over de eerstvolgende cursus vind je in onze kalender.

     SPEELOM VORMING OP MAAT

     Zijn de Speelom opleidingen (basisvorming / bijscholing) net niet wat u nodig heeft, of wil u uw mensen in hun vertrouwde omgeving een opleiding laten volgen?

     We proberen aan uw wensen te voldoen.

     Voor al je vragen kan je bij Peter Dekeyser terecht, neem contact op om uw verwachtingen te schetsen.  Wij kunnen zeker een gepaste oplossing op maat bieden.