De wetgeving over de veilige uitbating van speelterreinen

Speelterreinen zijn een belangrijke ontspanningsplaats voor kinderen

Een speelterrein is elke speeltuin, elk speelplein, elke speelplaats waar minstens één speeltoestel aanwezig is dat door kinderen of jongeren jonger dan 18 jaar collectief gebruikt wordt om te spelen.

Voorbeelden ervan zijn:

  • schoolspeelplaats,
  • speelplein,
  • kinderopvang,
  • openbare, privé- en indoorspeeltuinen,
  • recreatiedomeinen,
  • skateparken, …

De uitbater van het speelterrein is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van de installaties en het terrein. Als ouder of begeleider blijft men natuurlijk wel verantwoordelijk voor het gedrag van zijn kinderen.

De gebruikers, de speelterreinsector en de overheid hebben elk hun rol te spelen in de veiligheid van de speelterreinen in België, zonder echter het speelplezier van de kinderen uit het oog te verliezen. Moderne materialen en een doordachte inplanting van de speeltoestellen maken het immers mogelijk veilige en attractieve speelomgevingen te creëren.

Het is uiteraard niet mogelijk ervoor te zorgen dat er geen enkel ongeval meer gebeurt op onze speelterreinen. Dat zou er alleen op wijzen dat er bijna niet meer echt gespeeld wordt. Spelen is immers een leerproces met vallen en opstaan.

In 2001 werden het KB over de veiligheid van speeltoestellen en het KB over de uitbating van speelterreinen van kracht:

Meer info over de wetgeving 'Veiligheid van speelruimte' kan je hier vinden.

Veiligheid van avontuurlijke natuurspeelomgevingen

Avontuurlijke natuurspeelomgevingen en spelen in bossen zijn speelmogelijkheden voor kinderen die de laatste tijd opnieuw aan een opmars bezig zijn. Er is meer en meer vraag naar avontuurlijke speelplekken.

Zowel scholen als gemeenten, provinciedomeinen en ouders wensen een speelomgeving met uitdagingen, klimpartijen, hellingen enz. te creëren waarbij gebruik wordt gemaakt van natuurlijke elementen zoals takken, water, aarde, rotsen, enz. die een meerwaarde geven aan de ervaringen van kinderen binnen hun leerproces.

Deze gids wil informatie bieden aan uitbaters, keurders, preventieadviseurs, ontwerpers en iedereen die betrokken is bij de veiligheid van avontuurlijke natuurspeelomgevingen.

  • Wat is er mogelijk en aanvaardbaar in avontuurlijke natuurspeelomgevingen?
  • Hoe kunnen bepaalde risico’s aanvaardbaar gemaakt worden?
  • Welke risico’s zijn niet aanvaardbaar?

Meer info kan je vinden in de veiligheidsgids avontuurlijke natuurspeelomgevingen.