Walk in a girl's shoes - Brussel

PDF ~ 1.33 Mb
Download
PDF ~ 1.33 Mb
Download

[English below]

Meisjes zijn in Brussel minder te vinden in de publieke ruimte. Terwijl ook zij graag buiten afspreken. Hoe zorgen we ervoor dat de publieke ruimte in Brussel verbeterd wordt, zodat de publieke arena veilig en fijn aanvoelt?

Samen met Brusselse meisjes tussen 16 en 22 jaar gingen we op zoek naar antwoorden op deze vragen. Deze wandelroute neemt je mee langs verschillende publieke ruimtes in Brussel. De route biedt je een blik in het dagelijkse gevoel dat meisjes op deze plekken ervaren. Sommige plekken ervaren zij als positief, andere plekken willen ze het liefst zo snel mogelijk verlaten.

Op de kaart vind je de ervaringen van de meisjes, beschrijvingen waarom de plek goed is of wat er verbeterd kan worden en algemene tips voor het beleid om de publieke ruimte in Brussel te verbeteren.

Deze route kwam tot stand door meisjes zelf en werd ontwikkeld door Kind & Samenleving, met de hulp van Urban Foxes. Met dank aan Equal.Brussels en de Vlaamse Overheid.

Meer leren over hoe je (speel)ruimte voor jongere meisjes kunt verbeteren: klik hier

[English]

Girls are less present in public spaces in Brussels. Although they also like to meet up outside. How can we improve the public space in Brussels in order to make the public arena feel safe and pleasant? 

Together with girls from Brussels aged 16 to 22, we researched these questions. This walking route takes you along various public spaces in Brussels. The route offers you a glimpse into the everyday feeling that girls experience at these places. They experience some places as pleasant, while they prefer to leave others as quickly as possible

On the map you will find the experiences of the girls, the strengths and challenges of some places and general tips on how to improve public spaces in Brussels. 

This route was created by the girls themselves and developed by Kind & Samenelving, with the help of Urban Foxes. With thanks to Equal.Brussels and the Flemish government.

Learn more about how to improve (play) space for younger girls: click here