Spelprikkels

Spelprikkels zijn speelse elementen die geïntegreerd worden in de publieke ruimte. Ze maken de pleinen, parken en straten meer bespeelbaar  en aantrekkelijker. In de beter ontworpen formele speelruimten worden ze gecombineerd met speeltoestellen.

Spelprikkels kunnen ook ingezet worden in buurten en wijken waar weinig formele speelkansen zijn, al kunnen ze de volledige speelnoden van een buurt of wijk niet lenigen. 

Ze kunnen bovendien ontmoetingsplekken worden: een plaats om even te vertoeven, te ontmoeten en rond te hangen. Zo kunnen ze dus ook een meerwaarde betekenen voor jongeren én volwassenen.

Oneindig veel mogelijkheden

In de praktijk kunnen we grosso modo twee contexten onderscheiden waar spelprikkels worden ingezet:

  • Enerzijds zijn er de spelprikkels in een stenige context (pleinen, straten…). Bespeelbaar water op een plein is hiervan een bekend voorbeeld.
  • Daarnaast zijn er spelprikkels die veeleer in een natuurlijke en groene context geïntegreerd worden (parken, natuurgebieden...). Het kan hier gaan om een houten constructie, enkele boomstammen, of een leuk brugje over een beek.

Binnen deze twee contexten is het aantal mogelijkheden oneindig, zowel naar de grootte van uitvoering als naar type spelprikkels. Spelprikkels kunnen ook tijdelijke constructies, kunstelementen of zelf gemaakte voorwerpen zijn, er kan gewerkt worden rond een bepaald thema…

Het is niet altijd mogelijk om op voorhand in te schatten of een spelprikkel al dan niet werkt. Belangrijk is dat hij op een strategische plaats worden ingeplant en dat het duidelijk is dat erop gespeeld mag worden.

Meer lezen