Algemene werking

Algemene privacyverklaring

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens en jouw rechten kan je terugvinden in onze algemene privacyverklaring .

Aanspreekpunt integriteit

Wie?
Simon Knaeps en Yana Weets zijn de aanspreekpersonen Integriteit (API) binnen Kind & Samenleving vzw.  Zij zijn gezamenlijke API met de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw en hebben de nodige opleidingen gevolgd.

Je kan Simon en Yana via simon[at]speelplein.net en yana[at]speelplein.net.

Wat doet de API?
De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is het eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten of discriminatie, en lichamelijke en seksuele integriteit. De API luistert naar je vraag of verhaal, behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen.

Zijn taken bestaan uit:

  • aanspreekpunt en eerste opvang
  • coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • preventieactiviteiten en ondersteuning

In maart 2019 heeft VDS een speciale editie gemaakt van hun magazine Pit in het teken van integriteit: over signalen, basisregels, een bewijs van goed gedrag en zeden, discretie- en meldingsplicht en een poster waarmee je een reactieplan kan opstellen. Als partner van VDS willen we samen met hen werken aan een open cultuur waar kinderen zich thuis voelen en waar begeleiders makkelijk aanspreekbaar zijn.