Vorming speelom attest

Opdrachtgever:

Eigen beleidsplan

Looptijd: 2020

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

Het project: 

Sinds 2020 geven we naast een jaarlijkse bijscholing ook een uitgebreide opfrissingscursus voor alle attesthouders van het Speelom-attest ouder dan 5 jaar. Tijdens deze tweedaagse opleiding zal de attesthouder zijn kennis rond ‘Veiligheid op speelterreinen’ grondig updaten aan de vernieuwde normen.

De opfrissingscursus is bedoeld voor leidinggevenden (met Speelom-attest) die de veiligheidsactiviteiten op speelplaatsen coördineren en die risicoanalyses op het terrein uitvoeren en/of opvolgen. Wie slaagt voor de eindtoets, ontvangt een hernieuwd certificaat ‘Veiligheid op het speelplein’.

Deze opleiding staat onder de auspiciën van de Minister van Economische Zaken en wordt verzorgd door de stuurgroep Speelom van Kind & Samenleving vzw.