Vorming Duurzame en kindvriendelijke woonprojecten

Opdrachtgever:

Odisee / VIBE

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

Kindvriendelijke en duurzame planning gaan hand in hand. Sinds 2013 geeft Kind & Samenleving hierrond een workshop binnen de postgraduaatsopleiding Bio-ecologisch bouwen en wonen (Nu: Mens- en milieuvriendelijk Bouwen en Wonen). 

Op basis van onderzoek en onze concrete ervaringen, presenteren we eerst een kader voor kindvriendelijke en duurzame woonprojecten. Vervolgens gaan we, met een uitgewerkte checklist, in kleinere groepjes aan de slag met concrete cases. Deze concrete oefening prikkelt om vanuit kindvriendelijkheid na te denken over de concretisering van algemene principes van ruimtelijke planning.