Vorming Speelom: Basiscursus Veiligheid op speelterreinen

Opdrachtgever:

Eigen beleidsplan  

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw - stuurgroep Speelom

HET PROJECT:

Tijdens deze basisopleiding krijgt de deelnemer gedurende 2 dagen het theoretisch kader aangereikt en de 2 daaropvolgende dagen wordt de theorie op het terrein in praktijk omgezet en ingeoefend.
Wie daarna slaagt in de eindproef ontvangt het attest ‘Veiligheid van Speelterreinen’.

De basisopleiding richt zich tot het leidinggevend personeel dat de activiteiten betreffende de veiligheid op het speelterrein coördineert en de risicoanalyses op het terrein uitvoert en/of opvolgt.

Deze opleiding staat onder auspiciën van de minister van Economische zaken & wordt gegeven door de stuurgroep Speelom van Kind & Samenleving vzw.