Femma: Onderzoek impact 30-urenweek op gezinsleven

Opdrachtgever:

Femma vzw

Looptijd: 

2018-2020

Uitgevoerd door:

Kind & Samenleving vzw

HET PROJECT:

In 2019 kregen alle medewerkers van Femma vzw de mogelijkheid om dertig uur per week te werken voor een voltijds salaris. Zo wou de organisatie de combinatie tussen zorg, arbeid, vrije tijd en gezin makkelijker maken voor haar medewerkers, en het maatschappelijk debat hierover aanzwengelen.

Femma wou ook zicht krijgen op hoe de kinderen van de werknemers deze periode beleefden. Wij voerden een kleinschalig kwalitatief onderzoek uit naar hun beleving van gezinstijd bij (de overschakeling naar) een dertigurenwerkweek, via een reeks interviews voor, tijdens en op het einde van deze periode.

We brachten in beeld hoe de gezinnen, vanuit het perspectief van de bevraagde kinderen, hun tijd organiseerden en inkleurden vóór de invoering van de dertigurenweek, en op welke knelpunten een arbeidsduurverkorting mogelijk kon inspelen. We toonden hoe de kortere werkweek een impact had op de gezinstijd van de kinderen en daarin voor meer of andere mogelijkheden zorgde.

Het onderzoek leidde tot een intern rapport voor Femma en input voor het eindrapport van het project.